ana görsel
  10 Mart 2023

Ufuk Avrupa Programı, Küme 5: İklim, Enerji, Mobilite, “Hedef 3- Sürdürülebilir, Güvenli ve Rekabetçi Enerji Arzı”  bileşeni altında yer alan 2022 yılı ikinci fasıl çağrılarına ilişkin başvuru sonuçları açıklanmıştır. 26 Mayıs 2022 – 27 Ekim 2022 tarihleri arasında başvuruları açık kalan 8 çağrı başlığı kapsamında 1134 kurum/kuruluş 109 proje ile rekabet etmiş ve 12 proje Avrupa Komisyonu tarafından hibe almaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda, ülkemizden ise 4 kuruluşumuzun yer aldığı 1 proje desteklenmiş, toplamda 1 088 602,50 Avro hibe alınmıştır. 

Destek alan projeye ilişkin detaylar aşağıdadır:

PYRAGRAF-Decentralized pyrolytic conversion of agriculture and forestry wastes towards local circular value chains and sustainability
HORIZON-CL5-2022-D3-02-07: Renewable energy incorporation in agriculture and forestry çağrı başlığı kapsamında desteklenen PYRAGRAF projesinde 20 ortak yer almakta olup bu kapsamda, söz konusu proje aracılığıyla ormancılık ve tarım faaliyetlerinden gelen artık ve atıklarının pirolitik dönüşümünü katma değerli ürünlere dönüştürmek amacıyla mobil ve bütünleşmiş bir birim geliştirilmesi planlanmaktadır.
Söz konusu projede;

  1. TÜBİTAK  proje ortağı olarak,
  2. Ankara Üniversitesi proje ortağı olarak,
  3. Nizip Zeytin-Antep Fıstığı Üreticileri Birliği Derneği (NAZDER), ilişkili ortak olarak,
  4. MS, ilişkili ortak olarak yer almıştır.

TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktaları olarak tüm paydaşlarımızı tebrik eder başarılarının devamını temenni ederiz. 
 

Benzer Haberler