duy
  13 Nisan 2023

Ufuk Avrupa Programı, Küme 5: İklim, Enerji, Mobilite, “Hedef 3- Sürdürülebilir, Güvenli ve Rekabetçi Enerji Arzı”  bileşeni altında yer alan 2022 yılı üçüncü fasıl çağrılarına ilişkin başvuru sonuçları açıklanmıştır. 6 Eylül 2022 – 10 Ocak 2023 tarihleri arasında başvuruları açık kalan 9 çağrı başlığı kapsamında  159 proje ile rekabet etmiş ve 25 proje Avrupa Komisyonu tarafından hibe almaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda, ülkemizden 1'i koordinatör olmak üzere toplam 4 kuruluşumuzun yer aldığı 3 proje desteklenmiş, toplamda 1.604.637,50 Avro eş finansman sağlanmıştır. 

Destek alan projeye ilişkin detaylar aşağıdadır:

SUSTEPS-SUSTAINABLE, SECURE AND COMPETITIVE ENERGY THROUGH SCALING UP ADVANCED BIOFUEL GENERATION
HORIZON-CL5-2022-D3-03-02: Best international practice for scaling up sustainable biofuels çağrı başlığı kapsamında desteklenen SUSTEPS projesinde 11 kuruluş  yer almakta olup bu kapsamda, söz konusu proje aracılığıyla sürdürülebilir alg bazlı biyoyakıt değer zincirinin ölçeklendirilmesine yönelik çözümler önermektir. 
Söz konusu projede;

  1. TÜBİTAK  koordinatör olarak,
  2. Boğaziçi Üniversitesi proje ortağı olarak,

SUNGATE - SUnlight-driven Next Generation Artificial photosynthesis bio-hybrid TEchnology platform for highly efficient carbon neutral production of solar fuels

HORIZON-CL5-2022-D3-03-03: Efficient and circular artificial photosynthesis çağrı başlığı kapsamında desteklenen SUNGATE projesinde 10 kuruluş yer almakta olup bu kapsamda, söz konusu proje aracılığıyla güneş enerjisi üretimine yönelik yapay fotosentez (artificial photosynthesis) yaklaşımına yönelik araştırma yapılacaktır.

  1. Tarsus Üniversitesi proje ortağı olarak,

RETRIEVE - Reintegration of photovoltaic panel waste back into manufacturing as high value products

HORIZON-CL5-2022-D3-03-09: Recycling end of life PV modules çağrı başlığı kapsamında desteklenen RETRIEVE projesinde 19 kuruluş yer almakta olup bu kapsamda, söz konusu proje aracılığıyla fotovoltaik modüllerinin geri dönüşüm süreçleri ve tekniklerne yönelik araştırma yapılması hedeflenmektedir.

  1. ŞİŞECAM proje ortağı olarak,

TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktaları olarak tüm paydaşlarımızı tebrik eder başarılarının devamını temenni ederiz. 

Benzer Haberler