Marie Sklodowska Curie Doktora Sonrası Bursları (Marie Sklodowska Curie Postdoctoral Fellowships Program – MSCA PF) 2023 Yılı Çağrısına Yönelik Ön Değerlendirme Desteği Açılıyor!
  12 Nisan 2023

2023 yılı MSCA PF çağrısına başvuru yapacak olan araştırmacıların başarı oranının artırılması amacıyla Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı faaliyetleri kapsamında "TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programlarına ilişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde yürütülmekte olan MSCA Proje Ön Değerlendirme Desteği sunulmaktadır.

Desteğin amacı, Türkiye’deki ev sahibi kuruluşlarda yürütülmek üzere daha fazla sayıda ve daha kaliteli projeler sunulmasını sağlamak ve bu yolla Ufuk Avrupa Programı kapsamında ülkemizin başarısını arttırmaktır. Araştırmacılar, taslak proje önerilerini Avrupa Komisyonu’na sunmadan önce bu konulardaki başvuruları değerlendirme konusunda uzman kişi ve kuruluşlarca incelenmesi ve daha nitelikli hale getirilmesi amacıyla desteğe  başvurabilirler.

Destek, 12 Nisan 2023 (saat 12.00) tarihinde başvuruya açılacak olup desteğe son başvuru tarihi 28 Temmuz 2023 (saat 17.00)’tür. Başvurularınızı çevrimiçi ve elektronik imzalı olarak https://uidb-destekodul.tubitak.gov.tr/  adresinden gerçekleştirebilirsiniz. Destek hakkında detaylı bilgiye ve güncel duyuruya https://ufukavrupa.org.tr/tr/destekler/marie-sklodowska-curie-proje-degerlendirme-destegi adresinden ulaşılabilir.

  • Her bir araştırmacı, MSCA PF 2023 çağrısı için bir kere destek başvurusunda bulunabilir. Başvurular sistem üzerinden alındığı tarihten itibaren değerlendirme süreci başlar, bununla birlikte başvuru değerlendirme süresi 2-3 hafta alabilmektedir. Bu nedenle sağlıklı bir ön değerlendirme hizmeti alabilmeniz için başvuru son tarihinin beklenmemesi önerilir.

Destek programı hakkındaki sorularınızı msca.ondeg@tubitak.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

Kapanış tarihi 13 Eylül 2023 olan MSCA PF çağrısına dair sorularınızı ise ncpmobility@tubitak.gov.tr adresi aracılığı ile MSCA Türkiye Ulusal İrtibat Noktalarına iletebilirsiniz.

Benzer Haberler