OceanMissionCharter
  25 Ağustos 2023

“Okyanuslar ve Suların Restorasyonu” Misyonu'nun ana hedefi deniz ve tatlı su ekosistemlerimizin sağlığını 2030 yılına kadar korumak ve eski haline getirmektir. Araştırma ve yenilik, vatandaş katılımı ve mavi ekonomi, bu hedefe ulaşmada önemli adımlar arasında yer almaktadır. Misyon Sözleşmesi’ne yönelik bir eylem sözü vermek, Misyon’un hedefleri doğrultusunda okyanuslarımızı ve sularımızı korumaya yönelik ortak bir Avrupa çabasını desteklemenin ilk adımı olarak nitelendirilmektedir.

Ar-Ge hedeflerini desteklemek, bilgi veya verilere erişim sağlamak, yeni çözümler ve eğitim olanakları sunmak, vatandaşları su ekosistemlerimizi korumaya teşvik etmek gibi farklı yöntemlerle bir eylem sözü verilebilmektedir. Kamu veya özel kuruluşlar, ulusal/bölgesel/yerel otoriteler, hayırseverler ve yatırımcılar, işletmeler, sivil toplum kuruluşları, akademi dahil olmak üzere tüm paydaşlar eylem sözü verebilmektedir.

“Okyanuslar ve Suların Restorasyonu” Misyonu Sözleşmesi hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Şimdiye kadar verilen eylem sözleri için lütfen tıklayınız.

Eylem sözleri konusunda size yol gösterecek PREP4BLUE Misyon Kaynakları’nı incelemeyi unutmayınız. PREP4BLUE, Avrupa Birliği Ufuk Avrupa Programı kapsamında finanse edilen, Okyanuslar ve Sular Misyonu hedefleri çerçevesinde vatandaşlara ve paydaşlara ilham vermeyi ve onların katılımını artırmayı amaçlayan bir projedir.

Benzer Haberler