ENUAC
  24 Ağustos 2022

“Innovations For Managing Sustainable Urban Accessibility (Sürdürülebilir Kentsel Erişilebilirliği Yönetmek İçin Yenilikler-İnovasyon)” Çağrısı Ufuk2020 Programı “Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım” Alanı kapsamında açılmış olan bir ERA-NET Co-fund (ortak fonlama, uluslararası ve ulusal değerlendirmeye tabii) programı olan “ERA NET Urban Accessibility and Connectivity (Kentsel erişilebilirlik ve Bağlantısallık- EN-UAC)” altında açılacaktır. Çağrıda yenilik odaklı araştırma ve geliştirme projelerinin; yeni uygulamaları, ilgili teknolojileri, iş modelleri ve politikaları, şehirlerin bu önlemleri kavramsallaştırması, pilot uygulaması ve ölçeklendirmesine olanak sağlayacak şekilde kolaylaştırarak şekilde ele alması beklenmektedir.

 

İsveç’te bir üniversitede göre yapmakta olan bir araştırmacı tarafından aşağıdaki Çağrı Başlığı için ilgili nitelikleri taşıyan ortak/ortaklar aramaktadır.

 

Çağrı 1: Kentsel erişilebilirliği yönetmek için kullanılmayan potansiyellerin kullanılması ve önlemlerin yaygınlaştırılması (Utilizing untapped potentials and mainstreaming of measures for managing urban accessibility)

Koordinatör (ana başvuru sahibi) rolünde başvuru yapmak isteyen araştırmacının fikri; mikro mobilite paylaşımının ve paketlerin teslim alınmasının entegre edildiği bir mobilite merkezi kurmak için Stockholm belediyesi ile birlikte çalışmak istemektedir. İlgili mobilite merkezi, taşıtları yeşil modlara geçmeye teşvik ederek kapıya teslimat yerine teslimat kutusu hizmetini kullanmalarını teşvik edecektir.  Halihazırda ortaklıkta yer almak isteyen bir kargo şirketi ve bir e-scooter operatörü mevcuttur.

 

Ortaklık için Türkiye’den mevcut durum ile proje fikri önerisi arasında karşılaştırmalı analiz yapabilecek; veri analizi ilgilenen araştırmacılar aranmaktadır.

 

 

Çağrı konuları, çağrı kuralları, proje gereksinimleri ve projelerden beklenen diğer niteliklere ilişkin detaylı bilgilere uluslararası çağrı metninden ulaşabilirsiniz.

Ulusal Başvuru Kurallarını içeren Çağrı Duyurusu metni buradan indirilebilir.

 

Çağrı içeriği, başvuru koşulları, önemli tarihler, ulusal ve uluslararası başvuru süreçleri, değerlendirme süreçleri ve ortak bulma ile ilgili detaylı bilgi içeren geçmiş haber metinlerimize ulaşmak için lütfen tıklayınız:

İlgili olabilecek kuruluşlarınlinkte yer alan ilgi beyanı (Expression of Interest) dokümanını 26 Ağustos 2022 Cuma 13:00 saatine kadar doldurup ncptransport@tubitak.gov.tr adresine iletmeleri beklenmektedir. İlgili koordinatöre iletilecek dökümanlara olumlu dönüş alınan kuruluşlarla ilgili ulusal irtibat noktaları iletişime geçerek konsorsiyum ile görüşme organize edecektir.

Benzer Haberler