Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Ortaklığı 1. Çağrısı Ön Bilgilendirme
  30 Ocak 2023

Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Ortaklığı, kısa adıyla SBEP, Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenmiş olup temel gayesi, iklim nötr, sürdürülebilir, üretken ve rekabetçi bir mavi ekonomiye adil ve kapsayıcı bir geçiş tasarlamak, yönlendirmek ve desteklemektir.

Ortaklığın resmi açılışı yapılmış olup ilk ortak uluslararası çağrısı için planlanan taslak tarih 13 Şubat 2023 olarak ilan edilmiştir.  “The way forward: a thriving sustainable blue economy for a brighter future” başlıklı çağrıya ilişkin bilgi ve taslak tarihler aşağıda yer almaktadır;

Çağrı Öncelik Alanları:

Eş finansmanlı bu ilk çağrı ile aşağıda yer alan beş öncelikli alandan birini adresleyen uluslararası araştırma ve yenilik projelerinin (36 ay) desteklenmesi hedeflenmektedir;

  1. Bölgesel düzeyde deniz kullanımının planlanması ve yönetimi
  2. Mavi ekonomiyi desteklemek için açık denizde çok kullanımlı altyapıların geliştirilmesi
  3. İklim nötr, çevresel açıdan sürdürülebilir ve kaynak verimliliği yüksek mavi gıda ve yem
  4. Mavi Gıda üretimi için yeşil dönüşüm
  5. Atlantik Okyanusu ve AB deniz havzalarında Okyanus Dijital İkiz (ODT) test kullanım örnekleri

Taslak Çağrı Takvimi:

Çağrı açılış tarihi : 13/02/2023, 15:00 CET

Ön proje teklif tarihi : 14/04/2023, 15:00 CET
Detaylı proje teklif tarihi : 13/09/2023, 15:00 CET

 

Ortaklık Yapısı

23 farklı ülkeden 37 araştırma ve fonlama kuruluşunun bir araya geldiği ortaklıkta Ülkemizi temsilen TÜBİTAK yer almaktadır.

Proje teklifleri katılımcı ülke listesinde yer alan en az üç farklı ülkeden 3 farklı kurum/kuruluşun yer aldığı konsorsiyumlar tarafından yapılmalıdır. Projeler, ortaklıkta yer alan ülkelerin kendi ulusal/bölgesel Fonlama Ajansı tarafından (Türkiye için TÜBİTAK-1071 Programı) finanse edilmeye uygun olmalıdır. 

 

İletişim

Çağrıya ilişkin diğer detaylar henüz yayınlanmamıştır.

Gelişmeleri projenin web sitesinden (https://bluepartnership.eu/news ) ve Ufuk Avrupa web sitemizden takip edebilirsiniz.

Benzer Haberler