25 Temmuz 2023

Toplum için Sivil Güvenlik Kümesi'nin aşağıdaki hedefleri altında toplanan 2023 çağrıları kapsamında Türkiye’den hakemlik yapabilecek uzmanların belirlenmesi ve Avrupa Komisyonu'na önerilmesi amacıyla bir çalışma yürütülmektedir.

  • Suç ve Terör ile Mücadele
  • Sınır Yönetimi
  • Altyapıların korunması
  • Siber güvenliğin artırılması
  • Afete-dayanıklı Toplumlar
  • Güvenlik araştırma ve inovasyon faaliyetlerine destek verilmesi

Avrupa Komisyonu Ufuk Avrupa Programı altındaki çağrılara sunulan projeleri bağımsız hakemlerin değerlendirmesine tabii tutmaktadır ve hakemlere değerlendirme yaptıkları her bir tam gün için 450 Avro/gün harcırah ödemektedir.

TÜBİTAK olarak Küme 3 altındaki 2023 çağrılarındaki Türk hakem sayısını artırmak için Avrupa Komisyonu'na Türkiye’den hakemlik yapabilecek uzmanlardan toplayacağımız bilgiler iletilecektir. Önerilecek hakem listesinde yer almak için aşağıdaki adımları en geç 2 Ağustos 2023 tarihine kadar tamamlamanız beklenmektedir.

  1. Küme 3: Toplum için Sivil Güvenlik Kümesi 2023 çağrı başlıkları listesinin incelenerek hakemlik yapılabilecek başlıkların belirlenmesini takiben çağrıların detaylarının bulunduğu Çalışma Programı dokümanından seçilen başlık detaylarının okunması ve her bir başlık için anahtar kelimelerin belirlenmesi (anahtar kelimelerin belirlenmesi önemlidir çünkü Avrupa Komisyonu hakemleri seçerken anahtar kelimelere göre arama yapmaktadır)
  2. Çağrılarda hakemlik yapmak isteyen kişilerin https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert adresine kayıt olmaları gerekmektedir. Kaydınızı oluştururken Toplum için Sivil Güvenlik Kümesi 2023 çağrılarında hakemlik yapmak istediğiniz başlıkta yer alan anahtar kelimeleri kullanmanız çok önemlidir.
  3. Hakemlik kaydınız tamamladıktan sonra https://ufukavrupa.org.tr/form/-hakemlik-anketi- adresindeki bilgilerin doldurulması (Bu bilgilerin bir önceki adımda Avrupa Komisyonu sayfasına girilen bilgilerle aynı olmasına dikkat ediniz.)

Hakemlikle ilgili detaylı bilgi için https://ufukavrupa.org.tr/tr/ufukavrupada-hakemlik adresini ziyaret edebilirsiniz.

Benzer Haberler