ufuk news
  02 Eylül 2021

Tüm Ulaşım Modları için Temiz ve Rekabetçi Çözümler 2021 Yılı Çağrıları 14 Eylül’de Kapanıyor!

Ufuk Avrupa Programı “Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet”  bileşeni kapsamında yer alan altı kümeden beşincisi olan İklim, Enerji ve Mobilite Kümesinin temelinde AB’nin 2050 yılına kadar dünyanın ilk iklim nötr anakarası olması hedefine ulaşma fikri yatmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, söz konusu Küme altında 6 Hedef/Destinasyon belirlenmiştir.

Tüm Ulaşım Modları için Temiz ve Rekabetçi Çözümler  (Destination 5 – Clean and competitive solutions for all transport modes) bu belirlenmiş olan altı hedeften beşincisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu hedefe ulaşılması amacıyla tüm ulaşım modlarında iklim nötr, temiz, akıllı ve rekabetçi çözümlerin geliştirilmesi ve ulaşımın insan ve çevre sağlığına etkisinin en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

Küme 5 Çalışma Programında yer alan takvime göre, 24 Haziran 2021’de açılan Destination 5 – Clean and competitive solutions for all transport modes çağrısı altında açılan başlıkların başvuruları  14 Eylül 2021 tarihinde kapanacaktır. 

İlgili tarihte kapanacak mobilite alanı 2021 çağrıları, sıfır emisyonlu kara yolu ulaşımı, havacılık, iklim nötr, temiz, akıllı ve rekabetçi deniz yolu ulaşımı ve ulaşımın sağlığa etkisi konularında olup; söz konusu çağrı başlıklarına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

Zero-emission road transport

HORIZON-CL5-2021-D5-01-01

Nextgen vehicles: Innovative zero emission BEV architectures for regional medium freight haulage (2ZERO)

HORIZON-CL5-2021-D5-01-02

Nextgen EV components: Integration of advanced power electronics and associated controls (2ZERO)

HORIZON-CL5-2021-D5-01-03

System approach to achieve optimised Smart EV Charging and V2G flexibility in mass-deployment conditions (2ZERO)

HORIZON-CL5-2021-D5-01-04

LCA and design for sustainable circularity - holistic approach for zero-emission mobility solutions and related battery value chain (2ZERO & Batteries Partnership)

Aviation

HORIZON-CL5-2021-D5-01-05

Greenhouse gas aviation emissions reduction technologies towards climate neutrality by 2050

HORIZON-CL5-2021-D5-01-06

Next generation digital aircraft transformation in design, manufacturing, integration and maintenance

Enabling climate neutral, clean, smart, and competitive waterborne transport

HORIZON-CL5-2021-D5-01-07

Enabling the safe and efficient on-board storage and integration within ships of large quantities of ammonia and hydrogen fuels (ZEWT Partnership)

HORIZON-CL5-2021-D5-01-08

Enabling the full integration of very high power fuel cells in ship design using co-generation and combined cycle solutions for increased efficiency with multiple fuels (ZEWT Partnership)

HORIZON-CL5-2021-D5-01-09

CSA identifying waterborne sustainable fuel deployment scenarios (ZEWT Partnership)

HORIZON-CL5-2021-D5-01-10

Innovative on-board energy saving solutions (ZEWT Partnership)

HORIZON-CL5-2021-D5-01-11

Hyper powered vessel battery charging system (ZEWT Partnership)

HORIZON-CL5-2021-D5-01-12

Assessing and preventing methane slip from LNG engines in all conditions within both existing and new vessels (ZEWT Partnership)

HORIZON-CL5-2021-D5-01-13

Digital Twin models to enable green ship operations (ZEWT Partnership)

HORIZON-CL5-2021-D5-01-14

Proving the feasibility of a large clean ammonia marine engine (ZEWT Partnership)

Impact of transport on the environment and human health

HORIZON-CL5-2021-D5-01-15

Development and demonstration of cost affordable and adaptable retrofit solutions for tailpipe and brake polluting emissions

HORIZON-CL5-2021-D5-01-16

Assessment of noise and particle emissions of L category vehicles from real driving conditions

Cross-cutting actions

HORIZON-CL5-2021-D5-01-17

Support for dissemination events in the field of Transport Research

Küme 5 2021-2022 İlgili Çalışma Programı linkte yer almaktadır.

Proje başvuruları Avrupa Komisyonunun “Funding and Tenders” sayfası üzerinden yapılmaktadır. Bahse konu çağrıya koordinatör veya ortak olarak başvuru yapılabilmektedir.

Başvurunun yapılabilmesi için Funding and Tenders Portala üye olunması ve PIC numarası alınması beklenmektedir. İlgili başvuru ve referans dokümanları Komisyonun sitesinde yer almaktadır. Kurulacak olan konsorsiyumlarda, Başvuru Dokümanının koordinatör adayı kuruluş tarafından doldurulması talep edilmek ile birlikte proje ortağı adaylardan bu aşamada yapılması istenen bir gereklilik bulunmamaktadır.

Proje Ortağı bulmak/olmak için Portalda yer alan Partner Search sayfasından, ilgilenilen çağrı özelinde ya da daha farklı parametreler ile aramalar yapılarak kurulacak proje ortağı aramasında bulunulabilmektedir. Ortak arama seçeneğine aynı zamanda, çağrı duyurularının yapıldığı sayfa üzerinden de ulaşılabilmektedir. İlgilenilen çağrı duyurusu tıklandığında açılan pencerenin sol tarafında yer alan Partner Search seçeneğine gidildiğinde söz konusu çağrı özelinde ortak arayan/projelere ortak olmak isteyen kurum ve kuruluşlara dair bilgilere erişim sağlanabilmektedir. 

Diğer taraftan herhangi bir çağrı kapsamında Koordinatör olarak başvuru yapılması planlanıyorsa, TÜBİTAK Koordinatörlüğü Destekleme Programı’ndan yararlanabilirsiniz. Ancak, çağrı son başvuru tarihinden en geç 45 güne kadar Destek Programına başvurulması gerekmektedir.  Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Söz konusu çağrılar ile ilgileniyor ve/veya ortak arama sürecindeyseniz linkte yer alan ilgi formunu doldurularak ncptransport@tubitak.gov.tr adresi ile paylaşabilirsiniz. İlgili irtibat noktaları olası koordinatör adayları ile formu paylaşarak sizler adına konsorsiyum belirleme faaliyetlerinde bulunabilirler.

Benzer Haberler