Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa Programlarına Yönelik Yürütülen Teknik Destek Projeleri Nihai ve Ara Değerlendirme Raporu Hazırlandı.
  29 Mart 2023

TÜBİTAK’ın ana yararlanıcı olduğu Ufuk Çerçeve Programlarına yönelik ülkemizde yürütülen Teknik Destek Projelerinin katkı değerlerini ölçmek amacıyla bağımsız iki Avrupalı ​​uzman tarafından “Nihai ve Ara Değerlendirme Rapor” çalışması yürütülmüştür. Uzmanların kaleme aldıkları bu özgün analiz, Ufuk 2020 (Faz I ve Faz II) Teknik destek projelerinden faydalanmış Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) üzerindeki proje etkilerine odaklanmaktadır. 

Değerlendirme Raporu, Avrupa Komisyonu Yönergeleri (EC) dahilinde bulunan Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) metodolojisi izlenerek tamamlanırken, uzmanlar, Ufuk 2020/Ufuk Avrupa çağrıları başvuru sürecinde Teknik Destek projeleri eğitim faaliyetlerine katılmış olan farklı paydaşları analiz etmek için farklı Odak Grup çalışmaları sürdürmüşlerdir. Bu mülakatların akabinde ise, Teknik Destek projelerinin, başarılı paydaşların üzerindeki tezahürüne yönelik doğrusallık incelenmiştir. 

 

Türkiye Araştırma Alanı ile buluşmaya hazır olan detaylı analiz çalışmasını okurken ilgili kapasite artırma ve geliştirme programlarının, teknik destek proje kanalları aracılığıyla Türkiye Ar-Ge ekosistemini nasıl desteklediğine ve desteklemeye devam edeceğine tanık olacaksınız. 

Takip eden link üzerinde raporun tam versiyonuna erişebilirsiniz: https://ufukavrupa.org.tr/en/publications

Benzer Haberler