Araştırma Altyapıları
  08 Kasım 2021  - 08 Kasım 2021  /   Çevrim İçi
 
 
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve yürütücüsünün T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve Rekabetçi Sektörler Programı altında desteklenen "Ufuk 2020'de Türkiye Faz-II" teknik destek projesi ev sahipliğinde 8 Kasım 2021 tarihinde Ufuk Avrupa Araştırma Altyapıları Eğitimi çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.
 
 
Eğitim kapsamında, özellikle Çerçeve Programlarında az deneyime sahip olan veya hiç deneyimi olmayan potansiyel katılımcıların yanı sıra, yeni AB Araştırma ve Yenilik Programı olan Ufuk Avrupa Programı Araştırma Altyapıları 2022 yılı çağrısı konu başlıkları hakkında bilgi edinmek isteyen deneyimli araştırmacılara güncel bilgilerin aktarılması planlanmaktadır.
 
 
Etkinlikte, öncelikle pan-Avrupa Araştırma Altyapılarına yönelik politika oluşturmayı ve  ulusal yatırımlara strateji odaklı yaklaşımı sağlayan ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures - Avrupa Araştırma Altyapıları Stratejik Forumu) ile Avrupa Birliği Üye ve Asosye ülkeler arasında ortak finansmanı ve kaynakların entegrasyonunu sağlayan ERIC (European Research Infrastructure Consortium - Avrupa Araştırma Altyapısı Konsorsiyumu) mekanizmaları hakkında bilgi verilecek olup, daha sonra Ufuk Avrupa Araştırma Altyapıları 2022 Çağrısı konu başlıkları aktarılacaktır. 
 
 
Etkinliğin gündemi ve davet mektubu aşağıda iletilmekte olup, etkinliğe katılmak isterseniz aşağıdaki bağlantı üzerinden kayıt olabilirseniz memnun oluruz.

Etkinliğin Gündemi

Etkinliğin Davetiyesi

ufukavrupa@tubitak.gov.tr

Benzer Haberler