BEPA
  13 Eylül 2022  - 14 Eylül 2022

Belçika-Brüksel'de, 13-14 Eylül 2022 tarihinde Batteries Europe (Avrupa Bataryalar Ortaklığı)  tarafından Ufuk Avrupa Batarya İnovasyon Günleri  (Battery Innovation Days) Etkinliği düzenlenecektir. Etkinlik batarya teknolojinin sıfır emisyonlu ve sürdürülebilir şekilde pazara ulaşmasını sağlamak için, batarya malzemeleri, hücre tasarımı, üretim ve geri dönüşümde öncü teknolojilerin konuşlandırılmasıyla ilgili bilgi birikimi ve paylaşımını artırmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Batteries European Partnership (BEPA), Ufuk Avrupa bünyesindeki Bataryalar Avrupa Ortaklığının özel birimidir. Ortaklık; kamu tarafında Avrupa Komisyonu ve özel sektörde Avrupa Batarya Topluluğunun tüm ilgili paydaşlarını bir araya toplar. “Batarya İnovasyon Günleri” etkinliği, Avrupa'daki araştırma ve yenilik önceliklerinin tanımlanmasına yönelik yapıcı bir geri bildirim döngüsü sağlamak için araştırmacılar, politika yapıcılar, endüstri firmaları ve son kullanıcılar arasında diyaloğu teşvik etmektedir. 500 fiziksel katılımcı ve 100’ü aşkın konuşmacının yer alacağı, 18 saat ve 12 oturumda gerçekleşecek olan etkinlik çeşitli Ağ Kurma ve Kokteyl oturumlarına da sahiptir. Etkinliğe katılım hem fiziksel hem çevrimiçi olarak (hibrit formda) sağlanabilecektir.

 

Etkinlik kapsamında, sınırlı sayıda katılımcıya güncel TÜBİTAK Seyahat Desteği Programı kurallarına göre seyahat desteği verilecektir. Destek süresi en fazla etkinlikten bir gün öncesi ya da sonrasını kapsayacak şekilde olacaktır. Destek kapsamı için ilgili siteyi ve ilgili dökümanı inceleyebilirsiniz. Konu ile ilgili sorularınız için seyahatdestegi@tubitak.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

Benzer Haberler