text
  05 Aralık 2022

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi tarafından Avrupa Araştırma Yürütme Ajansı (REA) iş birliği ile düzenlenen “Ufuk Avrupa Marie Skłodowska-Curie Alanı (MSCA): “Staff Exchanges – SE” çağrısı kapsamında “Araştırma Fırsatları” temalı etkinliğimiz, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen; yürütücüsü T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısı ise TÜBİTAK olan ve Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde desteklenen, “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II” Teknik Destek Projesi kapsamında, 14 Kasım 2022 tarihinde İstanbul Sanayi Odası'nda gerçekleştirilmiştir.

Etkinlikte, MSCA Değişim Programı (SE) 2022 çağrısı kapsamında katılımcılara detaylı bilgi sağlanmıştır. Ayrıca katılımcılar; Doktora Ağları (Doctoral Networks), Doktora Sonrası Burslar (Post-doctoral Fellowships) ve COFUND gibi diğer MSCA çağrıları hakkında da bilgilendirilmiştir.

MSCA Değişim Programı, dünyanın dört bir yanından akademik ve akademi dışındaki (KOBİ’ler de dahil olmak üzere) farklı sektörlerden kuruluşlara hitap etmektedir. Program kapsamında, konsorsiyum ortakları arasında bilgi dolaşımını kolaylaştıran Araştırma ve İnovasyon (R&I) personelinin uluslararası, sektörler arası ve disiplinler arası dolaşımı (kurumlar arası hareketliliği) için destek sağlanmaktadır.

Etkinlik oturumları; farklı sektörlerden başarı hikâyeleri, MSCA alanında hakemlik yapan bir hakemimizin değerlendirmeleri ve fikri mülkiyet hakları alanında bilgi sunumları içermektedir. Etkinlik fiziksel olarak gerçekleşmiş olup; Avrupa İşletmeler Ağı (EEN), MSCA Ulusal İrtibat Noktaları Hizmetleri ve EURAXESS Hizmetlerine dair de detaylı bilgi verilmesine vesile olmuştur. Katılımcılara, 14 Kasım 2022 tarihini takip eden iki hafta boyunca MSCA Türkiye Ulusal İrtibat Noktaları ve Türkiye’den muhtemel proje ortakları ile çevrimiçi platformda birebir (b2match aracılığı ile) görüşme fırsatı sunulmuştur

Etkinlik programına ulaşmak için lütfen tıklayınız

Etkinlikte gerçekleştirilen sunumların tamamını linkteki sayfanın en sonunda bulabilirsiniz. 

Etkinlik ve MSCA çağrıları hakkında detaylı bilgi için ncpmobility@tubitak.gov.tr adresi aracılığı ile MSCA Türkiye Ulusal İrtibat Noktaları ile iletişim kurabilirsiniz. 

Benzer Haberler