06 Nisan 2022

Ufuk Avrupa Programı’nın Bilimsel Mükemmeliyet bileşeni altında yer alan Marie Sklodowska-Curie Alanı, Doktora Ağları (DN) kapsamında yapılan başvurulardan, Ufuk Avrupa desteklerinden ve eğitimlerinden faydalanan 3 Türk kuruluşunun ortak olarak yer aldığı 3 farklı proje, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir. Desteklenen projeler, ulusal koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Ufuk Avrupa Programı kapsamında, AB Komisyonundan toplamda 876.672 Euro hibe almıştır.

İtalya tarafından koordine edilen ESPERANTO projesinde ortak olarak yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi, proje bünyesinde fotopolimerlerin sürdürülebilirliği konularında çalışmak üzere iki doktora öğrencisi istihdam edecektir. Aynı çağrıda, Bahçeşehir Üniversitesi, İspanya koordinasyonundaki RETORNA projesi kapsamında, göz hastalıklarının tedavisinde RNA’lar üzerine çalışacak bir doktora araştırmacısı istihdam edecektir.  Birleşik Krallık tarafından koordine edilen SCION projesi kapsamında da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 6G için makine komünikasyonu alanında araştırma yürütmek üzere bir doktora araştırmacısı istihdam edecektir.

DN 2021 yılı çağrısına Türkiye’den 38 projede toplamda 42 kurum/kuruluş koordinatör ve ortak olarak başvuru yapmıştır. Bu projelerden toplam 30 tanesi eşik üstü olup, koordinatör olarak yapılan 7 başvurudan 4 tanesi eşik üstü puan almıştır.  Çağrı kapsamında yapılan toplam 1076 başvurudan 144 tanesi 405 Milyon Avro ile fonlanacaktır.

MSCA Doktora Ağları, yaratıcı, girişimci, yenilikçi ve esnek; aynı zamanda mevcut ve gelecekte olabilecek zorluklarla yüzleşebilecek; ekonomik ve sosyal fayda sağlayabilmek için bilgi ve fikirleri ürünlere ve hizmetlere dönüştürebilecek doktora adayları yetiştirmeyi hedefler. Bu bağlamda bir konsorsiyum altında bir araya gelen akademi, sanayi, kamu vb her sektörden araştırma kurumu, alan kısıtı olmaksızın ortaya koydukları uluslararası, disiplinler arası ve sektörler arası bir araştırma konusu çerçevesinde doktora öğrencileri istihdam ederler. Her sene başvuru alan MSCA Doktora Ağları programı oldukça yoğun başvuru alarak rekabetçi bir program olma özelliğini korumaktadır.

Bu programda fonlanan projeler kapsamında istihdam edilecek doktora öğrencileri için EURAXESS Portal’ında ilan açılır. Başvuracak doktora öğrencisi / adaylarının başvuracakları kurumun bulunduğu ülkede son 3 yılda 12 aydan fazla bulunmamış olması gerekmektedir.

Çağrı sonucu ayrıntıları için tıklayınız.

Benzer Haberler