Ufuk Avrupa Sağlık Kümesi 2023 yılı Çağrıları Kapsamında, 8 Projede Yer Alan 7 Türk Kuruluşa Avrupa Komisyonu’ndan 3,5 Milyon Avro Hibe!
  07 Ağustos 2023

Ufuk Avrupa Sağlık Kümesi 2023 yılı çağrılarının değerlendirme sonuçları açıklandı.

Ufuk Avrupa Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet bileşeni altında yer alan “Sağlık Kümesi (Health Cluster)” çağrılarının sonuçları açıklandı. Çağrılar kapsamında Türkiye’den 7 farklı kuruluşun yer aldığı 8 proje Avrupa Komisyonu tarafından desteklendi.

  • SRDC Anonim Şirketi’nin ortak olarak yer aldığı PALLIAKID, palyatif ve son dönem bakım ihtiyacı olan çocuklar, ergenler ve gençler için farklı sağlık sistemlerinde yeni müdahalelerin uygulanabilirliğini, etkinliğini ve maliyet-etkinliğini değerlendirmeyi amaçlayan çok disiplinli bir projedir. Aynı kuruluşun yer aldığı STAGE projesinde çoklu morbidite birikimi ile tanımlanan hızlı yaşlanmanın önlenmesi için yaşam boyu bir yaklaşımın öneminin gösterilmesi ve kişi merkezli erken teşhis, tarama, tedavi ve uzun vadeli bakım çözümleri geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

  • BITNET Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi’nin yer aldığı AI4HOPE projesinde palyatif bakımda demans hastalarının yönetimine yönelik Yapay Zeka uygulamaları geliştirilecektir.

  • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı CCHFVACIM projesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşine yönelik aşı ve immünoterapi geliştirilmesi hedeflenmektedir.

  • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı PREPARE-TID projesinde, acil sınır ötesi bulaşıcı hastalıkların hızlı teşhisi amaçlanmaktadır.

  • İzmir Bakırçay Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı PROSPERH projesi, değişen çevresel koşullarda işyerlerinde pozitif ruh sağlığını ve fiziksel sağlığı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

  • IVBIO Teknoloji’nin ortak olarak yer aldığı PAIR projesinde, pandemilere hızlı müdaleyi desteklemek için salgın verileri tabanlı çözümler geliştirilecektir.

  • TÜBİTAK tarafından yürütülecek olan Kişiselleştirilmiş Tıp için Avrupa Ortaklığı (European Partnership for Personalised Medicine-EP PerMed), kişiselleştirilmiş tıp alanındaki araştırmalara, yenilikçi yaklaşımlara destek verilmesini ve araştırma sonuçlarının klinik uygulamaya daha hızlı ve etkili aktarılmasını sağlayarak, sürdürülebilir sağlık sisteminin güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Ülkemizdeki araştırmacılar, bu ortaklık kapsamındaki uluslararası konsorsiyumlarda yer alarak, ortaklığın geniş işbirliği ağından gelecek destek ve katkı ile kişiselleştirilmiş tıp alanındaki kanıt temelli ve çözüm odaklı süreçlerin bir parçası olacaktır. Ortaklık kapsamındaki ilk Uluslararası Ortak Çağrının 2024 yılı başında açılması planlanmaktadır.

Benzer Haberler