Ufuk Avrupa Saglık 2022 cagrı sonucları
  13 Aralık 2022

Kanser Misyonu 2022 yılı çağrıları ve Ufuk Avrupa Programı Sağlık Kümesi 2022 yılı iki aşamalı çağrılarının sonuçları açıklandı.

Ufuk Avrupa Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet bileşeni altında yer alan “Sağlık Kümesi (Health Cluster)” ve Ufuk Avrupa Programı altında bulunan 5 Misyon Alanından biri olan Kanser Misyonu çağrılarının sonuçları açıklandı. Sağlık Kümesi 2022 yılı iki aşamalı çağrıları ve Kanser Misyonu 2022 yılı çağrıları kapsamında Türkiye’den 4 farklı kuruluşun yer aldığı 4 proje Avrupa Komisyonu tarafından desteklendi.

Sağlık Kümesi 2022 yılı tek aşamalı çağrılarında ise Türkiye’den 6 farklı kuruluşun yer aldığı 5 proje desteklenmişti. İlgili habere ulaşmak için tıklayınız.

SRDC Anonim Şirketi’nin ortak olarak yer aldığı AI4HF projesi, kalp yetmezliği hastalarının kişiselleştirilmiş risk değerlendirmesi ve yönetimi için güvenilir yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. SRDC bu projede verilerin birlikte işlerliğinin sağlanmasından sorumlu olacaktır ve yapay zeka performans ve güvenilirlik izleme araçları geliştirecektir.

Hipertansiyon ve Ateroskleroz Derneği’nin ortak olarak yer aldığı eprObes projesi, doğum öncesinden ergenlik dönemine kadar, obezitenin önlenmesi konusunda biyoinformatik teknolojilerle desteklenen çoklu omik çalışmaları içeren, multidisipliner, hasta merkezli bir projedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı TRUSTING projesinde, ilk atak psikoz tanılı bireylerde mobil olarak kaydedilen 8 farklı dilde konuşma örneklerini inceleyerek kişinin yeniden psikotik atak geçireceğini önceden öngören ve tedavi ekibini uyaran bir yapay zeka algoritması geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) ortak olarak yer aldığı ECHoS projesi Kanser Misyonu kapsamında desteklenmiş olup, projede Avrupa Birliği üyesi ve asosiye ülkelerde ulusal Kanser Misyonu ağlarının kurulması, ilgili paydaşların haritalanması, toplumun Kanser Misyonu hakkında farkındalık kazanması ve ülkeler arasında bilgi paylaşımı yapılması hedeflenmektedir.

Benzer Haberler