Pre-clinic
  18 Eylül 2023

Yenilikçi İlaçlar Girişimi (IMI) tarafından dünyada ilk kez çocukluk çağı kanserlerinin çalışmasına imkan veren bir pre-klinik test geliştirilmiştir.

Çocukluk çağı kanserleri nadir olarak görülmekle birlikte, Avrupa genelinde her sene yaklaşık 15 000 çocuk ve ergene kanser tanısı konulmaktadır. Maalesef, dört çocuk hastadan birisi mevcut tedavilere yanıt vermediğinden dolayı hayatını kaybetmektedir. Hayatta kalanların üçte ikisi ise tedavilerin uzun dönem yan etkileri ile mücadele etmek durumunda kalmaktadır.

IMI tarafından desteklenen ITCC-P4 projesi kapsamında kurulmuş bir spin-off şirket olan ITCC-P4 gGmbH tarafından, potansiyel kanser tedavilerinin test edilmesi amacıyla en riskli çocukluk çağı kanserlerine yönelik preklinik tümör modeli geliştirilmiştir. Bu proje kapsamında geliştirilmiş platformda yirmiden fazla çocukluk çağı kanserini kapsayan 400’e yakın model (patient-derived xenograft models) yer almaktadır. Geliştirilen bu platform, çocukluk çağı kanserlerinin biyolojisi hakkında bilgi verirken, potansiyel ilaç adaylarının test edilmesine ve hasta alt gruplarının belirlemesine de imkan tanımaktadır. Geliştirilen bu platform ilaç şirketlerinin ve akademik araştırma yapan kurumların kullanımına açık olup, çocukluk çağı kanserlerine karşı yeni tedavi modellerinin geliştirilmesini kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı amaçlanmaktadır. Aynı proje kapsamında erişkinlikler için geliştirilen ilaçların çocuklar için de etkili olup olmayacağını test etmeye imkan veren çalışmalar da yapılmaktadır.

IMI tarafından desteklenen Conect4children projesi kapsamında ise, 2018 yılında oldukça geniş kapsamlı pediatrik klinik araştırmalar başlatılmıştır. Bu proje kapsamında kurulmuş olan klinik araştırmalar işbirliği ağı ile pediatrik klinik araştırmalarla ilgili uzman görüşleri paylaşılmakta ve pediatrik ilaç geliştirmeye yönelik eğitimler verilmektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgilere link üzerinden erişebilirsiniz.

Benzer Haberler