Gorsel
  05 Ekim 2023  - 05 Ekim 2023  /   İstanbul Kongre Merkezi

Avrupa Birliği temel öncelikleri doğrultusunda oluşturulmuş dünyanın en büyük bütçeli sivil Ar-Ge ve yenilik programı olan Ufuk Avrupa Programı kapsamında başlatılan “İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu” (kısa adıyla Şehirler Misyonu) kapsamında, 2030 yılına kadar 100 Avrupa şehrinde iklim nötrlüğe geçişi sağlamak amacıyla, orta ve uzun vadeli çevreci ve sürdürülebilir politikalar geliştirilmesine yönelik araştırma ve yenilik faaliyetleri desteklenmektedir. Bu kapsamda, şehirlerin gerekli altyapı ve kapasite gelişimlerini tesis etmeleri adına finansal araçlara erişimlerinin kolaylaştırılmasına gayret edilmektedir. Şehirler Misyonu altında açılan bir çağrı ile, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “CAPACITIES Projesi”; ulusal, bölgesel ve yerel yönetimlerin kentsel iklim-nötr dönüşümlerine yönelik kapasite artırımı sağlamayı hedeflemektedir. Ufuk Avrupa Programı’nın Türkiye’deki koordinasyon görevini yürüten ve aynı zamanda CAPACITIES Projesi’nin bir ortağı olan, TÜBİTAK, ülkemiz paydaşlarına ulusal ağlar ve yönetim yapılarının kurulması ve Şehirler Misyonunun gerçekleştirilmesine yönelik ilgili kamu kuruluşlarının destekleyerek kolaylaştırıcı koşullar ve önlemlerin getirilmesini amaçlamaktadır.

 

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı, Avrupa Birliği Çerçeve Programları Müdürlüğü tarafından,  5 Ekim 2023 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi'nde,Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF) kapsamında, Avrupa‘dan ve Türkiye'den uzmanlar ile yerel yönetimlerin katılımlarıyla iklim nötr şehirlere yönelik gerçekleştirilmekte olan çalışmalar ve sunulan fırsatlar hakkında bilgi-tecrübe paylaşımında bulunulması amacıyla, "Yerel Yönetimlere Yönelik İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu Fırsatları Bilgi Günü” düzenlenecektir.

 

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek farklı oturumlarda, Türkiye ve Avrupa Şehirleri’nden iklim nötr olma yolunda çalışmaları ile önde gelen temsilciler, AB Türkiye Delegasyonu, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,  T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), İller Bankası, Marmara Belediyeler Birliği, CAPACITIES ve DUT Projeleri temsilcileri çeşitli sunum ve konuşmalar gerçekleştirecektir.

 

Taslak etkinlik ajandası için lütfen tıklayınız. 5 Ekim 2023 tarihinde Türkiye saati ile 11:00-17:00 saatleri arasında fiziksel katılım ile gerçekleşecek etkinliğe kaydolmak için lütfen tıklayınız.

 

Etkinlik hakkındaki sorularınız için bizlere ncpcem@tubitak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Benzer Haberler