Genel Bilgi

Avrupa Komisyonu, Açık Bilim vizyonunu EOSC ortaklığı ile gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. EOSC bilimsel verilerin mümkün olduğunca FAIR (Bulunabilir, Erişilebilir, Birlikte Çalışıla-bilir ve Yeniden Kullanılabilir) Prensiplerine uygun olarak çalışmaların daha sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır. Araştırma verilerinin bulutta depolama önerisi, Nisan 2016’da AB Komisyonu‘ndan gelmiş olup, oluşturulan EOSC Portalının giderleri, Ufuk 2020 Programı kapsamında karşılanmıştır. Toplamda yaklaşık 600 milyon Euro bu amaçla kullanıma ayrılmış, olup sistemin geliştirme aşamaları devam etmektedir.

EOSC Birliği (Association) ve Ortaklık Mutabakat Zaptının İmzalanması

EOSC Birliği, 29 Temmuz 2020'de dört kurucu üye ile tüzel kişilik olarak kurulmuştur. Bu kurucu üyeler GÉANT, CESAER, CSIC ve GARR’dır. Birlik, verilerin FAIR olduğu bir Avrupa Araştırma Verileri Ortaklığını birlikte tasarlamak ve uygulamak için ilgili tüm paydaşları bir araya getirecek olan EOSC Ortaklığını ilerletmek için Avrupa Komisyonu ile Ortaklık Mutabakat Zaptını Haziran 2021 itibariyle imzalamıştır.

EOSC Portal

Özellikle COVID-19 pandemisi sonrası, hastalığın ilk yayıldığı Çin tarafından toplanan verilerin global kullanıma açılmasıyla virüse karşı aşı keşiflerinin hızlanmasıyla açık bilim faaliyetlerinin ne derece önemli olduğu bir kere daha anlaşılmıştır. Bu konuda Avrupa çapında çalışmalar yoğun olarak Avrupa Açık Bilim Bulutu (European Open Science Cloud - EOSC) Ortaklığı kapsamında yürütülecektir. EOSC Portal üzerinden kullanıcılarına açık bilim uygulamalarını destekleyen bir dijital altyapı geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 2018’de kurulan EOSC Portalı kapsamında, veri sağlamak isteyen kuruluşlar, sağlayacağı dijital hizmet odağında ve belli kılavuzlar ve kurallar bütününe uyarak bir market alanında bir araya getirilmiştir. Bu market alanı üzerinden araştırmacıların araştırma, inovasyon, eğitim ve bilimsel amaçlı olarak açık ulaşım ya da doğrudan talep ileterek ulaşabileceği; dijital altyapı hizmeti sunulmaktadır.

Sunulan Hizmete ilişkin Örnek:

WAVEFIER Projesi kapsamında, yerçekimi dalgalarının algılanması kapsamında günlük 7-8 Tb veri oluşmaktadır. Veri akışı günlük 40 Mb/s seviyesindedir. Veride büyük miktarda gürültü bulunmaktadır. Bu verilerin izlenmesi pek çok araştırmacının ilgisini çekmekte olup, bu dalgalardan gelen sinyallerin algılanması ve uyarlanması için makine öğrenmesi teknikleri kullanılabilmektedir. Bu nedenle verilerin araştırmacılar tarafından çevrimiçi kullanılabilmesinin çok kullanışlı olacağı ifade edilmektedir. Bu noktada EOSC devreye girmekte ve proje kapsamında sağlanan bu verileri “EOSC Market Place” üzerinden ulaşıma açmıştır. İlgilenen araştırmacılar bu market alanı üzerinden verilere rahat ve güvenli olarak ulaşabilmekte ve kendi geliştirdiği teknolojileri bu verilere uyarlayabilmektedir.

Çağrı Bilgileri

EOSC Çağrılarına aşağıdaki linkte yer alan Araştırma Altyapıları Alanı 2021-2022 yılı çalışma programı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Çalışma Programı

Çağrı sayfası (İngilizce)

EOSC Anasayfa

EOSC Portal

İlgili Küme

Araştırma Altyapıları Alanı