Genel Bilgi

EIT Sağlık, Avrupa endüstrisinin rekabet edebilirliğinin artırılmasına, Avrupa vatandaşlarının yaşam kalitesinin ve sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 2010 yılında başlatılmıştır [1] .

EIT Sağlık'ın temel hedefleri aşağıdaki gibidir [2] :

Avrupa'daki sağlık sistemlerini güçlendirmek: EIT Sağlık, araştırma, eğitim ve iş dünyasını bir araya getirerek, sağlık hizmetlerinin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Daha iyi sağlığı teşvik etmek: EIT Sağlık, ürünleriyle, bulguları yayma ve eğitim faaliyetleriyle sağlıklı yaşama ve aktif yaşlanmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 

Avrupa'da sürdürülebilir sağlık ekonomisine katkıda bulunmak: Sağlık inovasyonu ve girişimcilik faaliyetleri, nihayetinde sağlık ekonomisine ve vatandaşlara fayda sağladığından, EIT Sağlık büyüme ve inovasyon için verimli bir ortam yaratmak istemektedir. 

EIT Sağlık, 14 AB ülkesinden önde gelen işletmelerden, araştırma merkezlerinden ve üniversitelerden 50'den fazla çekirdek ortak ve 90 asosiye ortaktan oluşan bir konsorsiyumdur. Bu ortaklık girişimciliği teşvik edecek ve sağlıklı yaşam ve aktif yaşlanma konusunda yenilikler geliştirerek Avrupa'ya yeni fırsatlar ve kaynaklar sağlayacaktır [1] .

Genel Merkezi Münih/Almanya'da olan EIT Sağlık’ın altı İnovasyon Merkezi bulunmaktadır: Londra (İngiltere/İrlanda), Stockholm (İskandinavya), Barselona (İspanya), Paris (Fransa), Heidelberg (Almanya), Rotterdam (Belçika-Hollanda) [1] .

EIT Sağlık'ın faaliyetlerini yönlendiren üç ana bileşen vardır [3] .

1. Hızlandırıcı: Hızlandırıcı programı, girişimcilere ilgili pazarlara erişmeleri için destek ve hizmetler sunarak inovasyon sürecini dönüştürmeye ve Avrupa araştırma sonuçlarının ticarileşmesini artırmaya çalışmaktadır.

2. Kampüs: EIT Sağlık Kampüsü aracılığıyla bilgi aktarımı sağlanmakta, girişimci, iş ve uygulama odaklı kısa ve yoğun kursların yanı sıra yüksek lisans ve doktora programları verilmektedir.

3. İnovasyon: İnovasyon projeleri programı, Avrupa'nın çeşitli sağlık sorunlarına değinen multidisipliner girişimleri desteklemektedir.

Diğer Bilgiler

Daha fazla bilgi için lütfen EIT Sağlık web sayfasını ziyaret ediniz.

[1] https://eit.europa.eu/eit-community/eit-health

[2] https://www.eithealth.eu/goals

[3] https://www.eithealth.eu/documents/21805/0/EIT+Health+Brochure/e75b6455-025a-adb3-fed2-de968d245600?version=1.0