Genel Bilgi

Built4People ortaklığı, insan odaklı sürdürülebilir yapı çevresinin oluşturulması için daha bütünsel Ar-Ge yaklaşım sürecini hızlandırmayı ve tüm değer zincirlerini bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Ortaklık; bina, bina yapıları ve bölgeler gibi çeşitli ölçeklerde geliştirilecek ürünlerin şehirler ve ulusal düzeye aktarılmasını hedeflemektedir. Ortaklık geçmiş oluşumların (EEB PPP, SPIRE, FOF vb) çıktıları üzerine kurulmayı hedeflemektedir. Ortaklığın, Avrupa Araştırma Alanı’nın inşaat sektörünün her aşamasında rekabatçiliğini geliştirecek Ar-Ge ve yenilik çağrılarını belirlemesi öngörülmektedir.
Ortaklığın sekretaryasının Avrupa İnşaat Teknoloji Platformu (European Construction Technology Platform – ECTP) aracılığıyla yapılacağı öngörülmektedir. Üyelik ile ilgili detaylı bilgi için platform sitesini ziyaret edebilir, ECTP sözleşmesi dokümanını inceleyebilirsiniz.

Bütçe

8 topics (EUR 125 million) (2021-2022)

Çağrı Bilgileri

Ortaklık altında desteklenecek çağrılar Ufuk Avrupa Küme 5 “ İklim, Enerji ve Mobilite” yayınlanacaktır. Çağrılara başvuru yapılabilmesi için Ortaklık üyeliği şartı bulunmamaktadır. Fonlama oranı kar amacı güden kuruluşlar için uygun maliyetlerin %60’ına kadar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için %100’üne kadar olacaktır. 

Diğer Bilgiler

Ortaklık Stratejik Araştırma ve İnovasyon Gündemine sayfasından ulaşabilirsiniz.

İlgili Küme

Çalışma programını sayfasından ulaşılabilir