Genel Bilgi

Bu ortaklık, çevresel gözlemde dijital ve veri teknolojilerini kullanarak AB'de sürdürülebilir tarımı ve politika izleme ve uygulamayı destekleyecektir. Ortaklık, jeo-uzamsal ve Earth Oobservation veri setlerini birleştirerek AB çapında veri setleri ve bilgiler üretecek ve tarım sektörüne daha verimli, çevre dostu ve karlı üretime izin veren çözümler sunmak için veri teknolojilerini kullanacak ve politika alanlarında izleme kapasitelerini güçlendirecek.

Ortakların beklenen türü ve bileşimi:

Ortaklık, (tümü) Üye Devletler tarafından yönetilen eş finansman ortakları olarak ve tarım / çevre politikasını ödeyen ajanslar için ulusal yönetim makamlarını ve ilgili uzman / çalışma gruplarının temsilcilerini, ayrıca üniversiteleri ve araştırma kuruluşlarını dahil etmek için önerilmiştir. Bu ortaklara, yapısal ve uzun vadeli bir etkinin yanı sıra yeterli coğrafi kapsamı sağlamak için ihtiyaç duyulmaktadır.
Diğerlerinin yanı sıra piyasa alımı ve dijital teknoloji konusunda bilgi birikimi gerektiren ortaklığın hizmet yönelimi dikkate alındığında, ortaklığın gerçekleştireceği nihai eylemler listesine bağlı olarak özel sektör ve paydaş ile işbirliği öngörülebilir. Bu işbirliği, ortaklığın ürettiği sonuçların, kamu yönetiminin ötesinde, çiftçilere ve tarım-gıda değer zincirindeki diğer aktörlere göre uyarlanmasını sağlamak için özellikle gerekli olabilir. Ayrıca, jeo-mekansal hizmetler alanında özel sektörden gelen hizmetler katma değerli olabilir.
Benzer şekilde, doğa koruma veya arazi sahipleri kuruluşları gibi diğer potansiyel paydaşların katılımı düşünülebilir. Ayrıca, ortaklığın Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Avrupa Çevre Ajansı (EEA) ve Avrupa GNNS Ajansı (GSA) / gelecekteki EUSPA (Avrupa Uzay Programı Ajansı) dahil olmak üzere ilgili kurumların katılımından faydalanması bekleniyor. Uygulama yöntemi ve özel sektör ve diğer paydaşlarla işbirliğinin nasıl organize edileceği konusunda daha fazla tartışmaya ihtiyaç duyulacaktır.
 

Bütçe

Henüz netleşmedi

Çağrı Bilgileri

Çağrının 2023 yılında açılması planlanıyor.

İlgili Küme

Gıda, biyoekonomi, doğal kaynaklar, tarım ve çevre