EIC Geçiş Programı ile;

  • özgün bir teknolojinin laboratuvar ve ilgili uygulama ortamlarında olgunlaşması ve doğrulanması ve/veya
  • yenilik fikrinin gelecekteki ticarileştirilmesine yönelik bir iş gerekçesi ve iş modelinin geliştirilmesi

amacıyla laboratuvar ortamındaki deneysel ilke kanıtının ötesine geçen yenilik faaliyetlerini desteklenmektedir.

EIC Geçiş projelerinin muhtemelen erken aşama müşteri veya kullanıcı geri bildirimlerine dayalı tekrarlı öğrenme süreçleri de dâhil olmak üzere hem teknolojiyi hem de pazar/iş geliştirme süreçlerini ele alması beklenmektedir.

Bir EIC Geçiş projesinden beklenen çıktılar şunlardır:

  • hedeflenen uygulama için etkili olduğu gösterilen bir teknoloji (THS 5/6)
  • bir iş modeli, bu modelin ilk doğrulaması ve pazara sunulması için bir iş planı

Projelerin bu hedefleri gerçekleştirebilmesi için 2,5 Milyon Avro’ya kadar hibe verilmektedir.

 

Kimler Başvurabilir?

Proje önerisi, programın gerekliliklerine uygun bir projede elde edilmiş sonuçlara (ispatlanmış ilke kanıtı) dayanmalıdır. 2022 yılı için uygun görülen proje türleri şunlardır:

  • EIC Kılavuz (Pathfinder) projeleri (EIC Pilot Programı süresince desteklenmiş olan Kılavuz (Pathfinder), Horizon 2020 FET-Open ve FET-Proactive projeleri de dâhildir)
  • FET Flagship çağrılarında desteklenen projeler (FET Çalışma Programı çerçevesinde açılan ERANET Çağrıları da dâhildir)
  • ERC (European Research Council – Avrupa Araştırma Konseyi) Kavram Kanıtı (Proof of Concept) projeleri

Halen fonlanmaya devam eden bir proje temelinde başvuru yapılması halinde; projenin en az 12 aydır aktif olması (örneğin, dayanak projenin hibe başlangıç tarihi ile başvuru yapılmak istenen EIC Geçiş (Transition) çağrı kesim tarihi arasında 12 aydan daha fazla bir zaman olabilir) gerekmektedir. 

Tamamlanmış bir proje temelinde başvuru yapılması halinde; projenin tamamlanmasından sonraki 24 ay içerisinde başvuru yapılması (örneğin dayanak projenin hibesinin geçerli olduğu son tarih ile başvuru yapılmak istenen EIC Geçiş (Transition) çağrı kesim tarihi arasında 24 aydan daha az bir süre olabilir)  gerekmektedir. 

Başvuru sahibinin, dayanak projenin ortağı, yürütücüsü veya sonuç sahibi olmasına gerek bulunmamaktadır. Aksine, yeni katılımcılar memnuniyetle karşılanmakta ve başvurmaları teşvik edilmektedir. Ancak;

  • Yukarıda bahsedilen dayanak projenin ortağı olan başvuru sahipleri, bu projenin Fikri Mülkiyet Haklarına sahip olduğunu veya proje sonuçlarını ticarileştirmek için gerekli haklara sahip olduğunu onaylamalıdır.
  • Yukarıda bahsedilen dayanak projenin ortağı olmayan başvuru sahiplerinin, EIC Geçiş (Transition) proje başvurusunda, dayanak projenin araştırma sonuçlarının fikri mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere gelecekteki ticarileşme süreci ile ilgili başvuru sahibi ile adil, makul ve ayrımcı olmayan bir şekilde paylaşılabileceğine dair müzakere etme taahhüdünü teyit eden, sonuçların sahiplerinden/sahiplerinden gelen bir taahhüt mektubu eklenmesi gerekmektedir.

 

EIC Geçiş Açık

EIC Geçiş Açık kapsamında, farklı bilimsel, teknolojik, sektörel ve uygulama alanlarını kapsayan veya bunların özgün kombinasyonlarını içeren her türlü teknoloji ve yenilik alanındaki projeye fon sağlanmaktadır.

 

EIC Geçiş Stratejik Öncelikleri

EIC Geçiş Stratejik Öncelikleri kapsamında, belirlenmiş stratejik öncelik alanlarından sunulan projeler için fon sağlanmaktadır.

 

Mükemmeliyet Mührü

Tüm kriterleri karşılayan, ancak bütçe limitleri nedeniyle fonlanması tavsiye edilmeyen başvurulara, diğer kaynaklardan finansman sağlamalarına yardımcı olmak için bir Mükemmeliyet Mührü verilecektir. Mükemmeliyet Mührüne sahip şirketler, EIC İş Hızlandırma Servislerinden de destek alabilir. Mükemmeliyet Mührü'ne hak kazanmak için, proje başvurusuyla ilgili bazı temel bilgilerin diğer finansman ve destek kuruluşlarıyla paylaşılmasına izin verilmesi gerekmektedir.