EIC Hızlandırıcı (Accelerator), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri (KOBİ'ler, özellikle Startup'ları ve spinout şirketleri) oyunun kurallarını değiştiren yenilikler geliştirmeleri ve bunları ölçeklendirmeleri için desteklemektedir. Bazı koşullarda orta büyüklükteki (500’e kadar çalışanı olan şirketler) şirketlerin de programdan destek alması söz konusu olabilmektedir.

EIC Hızlandırıcı Programı kapsamında aşağıdakilerden oluşan karma finansman (Yenilik ve Pazara Erişim Eylemi) sağlanmaktadır:

  • Yenilik fikrinin geliştirme maliyetleri için 2,5 milyon €'ya kadar hibe (hisse kaybına sebep olmayan – non-dilutive). Bu kapsamda talep edilen hine şu amaçlarla kullanılabilir: Teknolojinin ilgili ortamda gösterilmesi, prototip oluşturma ve sistem düzeyinde gösterim, düzenleyici ve standardizasyon gerekliliklerini karşılamak için gerekli Ar-Ge ve testler, fikri mülkiyet yönetimi ve pazarlama onayı (Teknoloji Hazırlık Seviyesi en az 5/6 ila 8)
  • Ölçek büyütme ve diğer ilgili maliyetler için EIC Fonu tarafından yönetilen 15 milyon Avro'ya kadar yatırım (doğrudan öz sermaye yatırımları). Avrupa'nın stratejik önceliklerine giren teknolojiler üzerinde çalışan şirketler, 15 milyon Avro'yu aşan miktarlar da talep edebilecektir. Bu yatırım genellikle doğrudan öz sermaye veya dönüştürülebilir krediler gibi öz sermaye benzeri bir yatırım bileşeni olarak sunulmaktadır.

Başvuru sahipleri, yalnızca yatırım bileşenini talep etmeyi tercih edebileceklerdir.

Ayrıca, EIC tarafından desteklenmesi uygun görülen şirketler, EIC topluluğunun bir parçası olarak koçluk, mentörlük, yatırımcılara ve ortaklık imkânlarına erişim gibi olanaklar sağlayan diğer birçok fırsattan da faydalanabilecektir.

Program, Üye Devletleri’nde veya Ufuk Avrupa Programı’na asosiye üye olarak katılım sağlayan ülkelerdeki yenilikçilerin başvurularına açıktır. Özellikle kadın CEO'lara sahip girişimlerden ve KOBİ'lerden gelen başvurular memnuniyetle karşılanmaktadır.

EIC Hızlandırıcı Programına başvurular, EIC başvuru platformu aracılığıyla her zaman yapılabilmektedir. Kısa başvuru içeriği, bir video, bir sunum ve yenilik fikriniz ve ekibinizle ilgili sorulan sorulara verilecek cevaplardan oluşmaktadır.

Normal şartlar altında başvuru sahiplerine 4 hafta içinde geri bildirim yapılmaktadır. Diğer EIC Programlarında olduğu gibi EIC Hızlandırıcı'nın da konu kısıtlaması olmadan başvuru yapılabilen EIC Hızlandırıcı Açık Çağrısı ve belirlenen konu başlıklarında başvuru yapılabilen EIC Hızlandırıcı Stratejik Öncelikleri Çağrısı bulunmaktadır. Başvuru sahipleri, kısa başvuruları EIC Hızlandırıcı desteği için temel kriterleri karşılıyorsa, Hızlandırıcı Açık veya Hızlandırıcı Stratejik Öncelikleri çağrıları için belirlenen çağrı kesim tarihlerinden birine göndermek üzere bir tam başvuru hazırlamaya davet edileceklerdir.

Tam başvuru, uzmanlar tarafından EIC Hızlandırıcı desteği için belirlenen kriterlere göre değerlendirilecektir. Başvurunun tüm kriterleri karşılaması halinde, karar verme sürecinin son adımı olarak EIC jürisi ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilecektir.

Uzaktan değerlendirme aşamasında tüm kriterleri karşılayan ve EIC jürisi tarafından olumlu değerlendirilen ancak desteklenmek üzere önerilmeyen başvurulara, diğer kaynaklardan fon sağlamalarına yardımcı olmak için bir Mükemmeliyet Mührü verilmektedir. Mükemmeliyet Mührüne sahip şirketler, EIC İş Hızlandırma Servislerinden de destek alabilme imkânına kavuşmaktadırlar. Mükemmeliyet Mührü'ne hak kazanmak için, başvuruyla ilgili bazı temel bilgilerin diğer finansman ve destek kuruluşlarıyla paylaşılmasına izin verilmesi gerekmektedir.