EIC Kılavuz (Pathfinder) Programı’nın amacı, çığır açıcı teknolojilerin desteklenebilmesini sağlayacak bilimsel temeli geliştirmektir. Bilimsel, teknolojik veya derin teknoloji araştırma ve geliştirmenin erken aşamalarına destek sağlar. EIC Kılavuz (Pathfinder) projelerinin, bir alanı ve pazarı bozmak veya EIC Kılavuz (Pathfinder) Açık ve EIC Kılavuz (Pathfinder) Stratejik Öncelikleri çağrıları yoluyla yenilikçi teknolojik çözümler gerçekleştirerek yeni fırsatlar yaratmak için bilim ve teknolojide yeni, en son yöntemler üzerine inşa etmeyi amaçlaması beklenmektedir.

Kılavuz Programı ile EIC, radikal bir şekilde yeni teknolojiler üretme yolunda cesur fikirlerin araştırılmasını desteklemektedir. Teknolojik atılımların temelini oluşturan yüksek riskli/yüksek kazançlı ve disiplinlerarası son teknoloji bilimsel işbirlikleri teşvik etmektedir.

Kılavuz, bilinenin ötesine geçmeyi hedeflemektedir. Bu vizyoner düşünce, güçlü yeni teknolojilere yönelik umut verici yeni yollar açılmasını sağlayabilmektedir.

EIC Kılavuz projelerine; üniversitelerden, araştırma kuruluşlarından, start-up firmalardan, yüksek teknoloji KOBİ'lerinden veya teknolojik araştırma ve yenilikle ilgilenen endüstriyel paydaşlardan vizyoner bilim adamları ve girişimci araştırmacılar katılım sağlayabilirler.

Projeler, genel olarak en az üç farklı ülkeden paydaşın bir araya gelerek oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından sunulabildiği gibi, bireysel ekipler ve iki paydaştan oluşan küçük konsorsiyumlar için de fırsatlar sunulmaktadır.

3 ila 4 milyon Avro’ya varan hibe ile gelecekteki teknolojilerin kavram kanıtı seviyesine kadarki (örneğin, Teknoloji Hazırlık Seviyesi 1-3 arasındaki faaliyetler) erken aşama geliştirme süreçleri desteklemektedir. Kılavuz projeleri ayrıca araştırma çıktılarının yenilik potansiyelini test etmek için ek fon talebinde bulunabilir.

 

Hibe Programları

EIC altındaki diğeri hibe programlarında olduğu gibi Kılavuz Programı da Açık Fonlama ve belirlenen Stratejik Önceliklerdeki projelerin fonlanmasını içeren 2 farklı Hibe Programı içermektedir.

  • Kılavuz Açık

EIC Kılavuz Açık kapsamında, bilim veya teknolojinin herhangi bir alanındaki; yüksek risk/yüksek kazanç temelinde, teknoloji odaklı bilimsel çalışmalara yönelik disiplinlerarası projeler için fon sağlanmaktadır.

  • Kılavuz Stratejik Öncelikleri

EIC Kılavuz Stratejik Öncelikleri kapsamında, tipik olarak bir EIC Program Yöneticisi tarafından yönlendirilen belirlenmiş stratejik öncelik alanlarından sunulan projeler için fon sağlanmaktadır.