Avrupa'nın kültürel mirasını korumak, muhafaza etmek, eski haline getirmek ve onarmak için ve önemli Avrupa kaynaklarından biri olarak kullanımını teşvik etmek, geleneksel ve çağdaş sanatlarını güçlendirmek ve daha geniş bir farkındalık yaratmak amacıyla ortak Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilmesi hedeflenecektir. 

Mevcut kültürel varlıkları temel alan ve hem somut hem de somut olmayan mirasa erişim sağlayan yeni kültürel ve sanatsal ifade biçimleri desteklenerek kültürel miras ile kültürel ve yaratıcı endüstriler bir araya getirilecektir. Araştırma ve inovasyon faaliyetleri kültürel ve yaratıcı endüstrilerin rekabet gücünü artıracak ve daha geniş ekonomide yenilikçiliğin itici gücü olduklarını kanıtlayacaklardır.

Kaynak: 2021 – 2022 Çalışma Programı Dokümanı

Avrupa Kültürel Mirası ve Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler için Yenilikçi Araştırmalar Destinasyonu, 2021 yılı bütçesi 51,5 Milyon ve 2022 yılı bütçesi 93 Milyon Avro