Demokrasi ve Yönetişim destinasyonunun amacı, temsil, katılım, açıklık, çoğulculuk, hoşgörü, kamu politikasının etkililiği, ayrımcılık yapmama, sivil katılım, temel hakların korunması ve hukukun üstünlüğünü geliştirmek amacıyla demokrasinin daha da gelişmesini teşvik etmektir.

Destinasyon ile demokratik yönetişim, hukukun üstünlüğüne dayalı kurumların ve politikaların hesap verebilirliğini, şeffaflığını, etkililiğini ve güvenilirliğini artırarak ve temel hakların korunmasıyla güçlendirilmiş aktif ve kapsayıcı vatandaşlığın yaygınlaştırılmasının yeniden canlandırılması hedeflenecektir.

Kaynak: 2021 – 2022 Çalışma Programı Dokümanı

Demokrasi ve Yönetişim için Yenilikçi Araştırmalar Destinasyonu, 2021 yılı bütçesi 49,5 Milyon ve 2022 yılı bütçesi 81 Milyon Avro