Sosyal ve ekonomik dayanıklılık ile sürdürülebilirliğin, değişimin itici güçlerinin (teknoloji, küreselleşme, demografi, hareketlilik ve göç gibi) sosyal, etik, politik ve ekonomik etkilerinin ve bunların karşılıklı etkileşimlerinin daha iyi anlaşılması yoluyla güçlendirilmesi hedeflenecektir.

COVID-19 pandemisinden kaynaklanan sosyo-ekonomik zorluklara yanıtlar da dahil olmak üzere istihdam, eğitim, sosyal adalet ve eşitsizliklerle mücadele etmek için kanıta dayalı politikalar aracılığıyla kapsayıcı büyümenin hızlandırılması ve savunmasızlıkların etkili bir şekilde azaltılmasına katkıda bulunulacaktır.

Kaynak: 2021 – 2022 Çalışma Programı Dokümanı

Sosyal ve Ekonomik Dönüşümler Destinasyonu, 2021 yılı bütçesi 57 Milyon ve 2022 yılı bütçesi 90 Milyon Avro