DESTEK PROGRAMININ TANIMI VE KAPSAMI

ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı (EBAGP), Türkiye araştırma camiasının 16 milyar €’luk dünyadaki en iyi araştırmacıları destekleyen ERC Programından azami ölçüde faydalanabilmesi için oluşturulmuştur.

Program ERC’ye proje sunmayı planlayan araştırmacıların hazırlık sürecinde ihtiyaç duyacağı proje yazma-sunma eğitim desteği, proje ön değerlendirme desteği ile mülakat eğitimi desteğini kapsamaktadır.

ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı (EBAGP) için önce genel başvuru yapılmalıdır.

Genel başvurusu TÜBİTAK tarafından onaylanan ve kendisine bildirilen araştırmacılar aşağıda belirtilen alt desteklere başvuru yapabileceklerdir.

  • ERC Proje Yazma-Sunma Eğitimi Desteği
  • ERC Proje Ön Değerlendirme Desteği
  • ERC Mülakat Eğitimi Desteği

Her bir alt destek kapsamında,  söz konusu hizmeti almak amacıyla maksimum destek bütçesini aşmamak koşulu ile başvuru sahibi seyahat edebilir. Detaylı bilgiye ödeme sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Başvuru sahibi hizmet alacağı uzman kişi veya kuruluşu yayınlanan kriterler doğrultusunda kendisi belirler ve TÜBİTAK’a alt destek başvurusu esnasında bildirir. Hizmet alınacak uzman kişi veya kuruluş TÜBİTAK tarafından ilgili kriterler kapsamında yetersiz bulunursa, uzman kişi veya kuruluş önerisinin değiştirilip yeniden TÜBİTAK’a belge sunulması istenir ve uygunluğa ilişkin sonuç başvuru sahibine e-posta yoluyla bildirilir.
 

EBAG Programı başvuruya sürekli açıktır. Bununla beraber, destek sürecinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla genel başvuruların, başvuruya konu ERC çağrısının kapanmasından en az 1,5 ay (45 gün) önce tamamlanmış olması gerekmektedir. 

  • ERC-2024-CoG çağrısı için destek son başvuru tarihi 28 Ekim 2023,
  • ERC-2024-AdG çağrısı için destek son başvuru tarihi 15 Temmuz 2024,
  • ERC-2024-PoC çağrısı için destek son başvuru tarihi 3 Ağustos 2024'dür.

Çevrimiçi başvurunun tamamlanmasının hemen ardından değerlendirme süreci başlamaktadır. Bu nedenle, başvuru sahiplerinin başvurularını tamamlamak için başvuru son tarihine kadar beklememeleri değerlendirme sürecinin bir an önce başlayabilmesi için özellikle tavsiye edilmektedir.

Destek duyurusu için tıklayınız

Desteğe başvuru yapmak için tıklayınız.