Teaming_TR
  10 Ocak 2023

Teaming for Excellence Çağrısı, yeni bir mükemmeliyet merkezi kurmaya veya var olan bir mükemmeliyet merkezini iyileştirmeye yönelik faaliyetleri desteklemektedir. Çağrıya başvuru yapabilmek için en az iki yararlanıcı bulunmalıdır:

1. Yeni bir mükemmeliyet merkezi kuracak ya da var olan merkezi iyileştirecek Türkiye’nin de dahil olduğu Widening ülkelerinden bir koordinatör

2. Kurulacak/geliştirilecek olan mükemmeliyet merkezinin en iyi uygulama örneklerini alabileceği en az bir lider üniversite ya da araştırma kuruluşu

Teaming projesi ile kurulacak/geliştirilecek merkezin

  • uluslararası rekabete dayalı fonlara başvurabilmek için bilimsel kapasitesinin geliştirilmesi,
  • Ar-Ge ve yenilik performansının artırılması,
  • Ülkenin Ar-Ge kültürü için bir model olması,
  • ve merkezde kurumsal ve sistemsel reformların ve ilgili alanda yeni açılımların gerçekleştirilmesi

beklenmektedir.

“Widening” ülkesinden bir kuruluşun koordinatörlüğünde en az bir lider kuruluşun ortaklığında gerçekleştirilmesi planlanan projelerin bütçesinin 6 yıl için toplam 8-15 Milyon Avro olması istenmektedir. Aynı zamanda, en az Avrupa Komisyonu tarafından verilen fon miktarı kadar bir eş fonun varlığı gösterilmelidir.

Teaming for Excellence çağrısı Koordinasyon ve Destek Eylemleri (CSA) çağrılarındandır. Bu çağrılarda Ar-Ge ve yenilik eylemleri dışındaki kapasite geliştirme faaliyetleri desteklenmektedir. Teaming for Excellence çağrısı özelinde proje bütçesinin %10'u Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri için kullanılabilir.

Projelerin değerlendirilmesi iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek olup ilk değerlendirme aşamasında kavramsal yaklaşımın ikinci değerlendirme aşamasında ise ayrıntılı yatırım planının değerlendirilmesi planlanmaktadır.

Son başvuru tarihi 12 Nisan 2023

Koordinatör olarak başvuru yapacaksanız TÜBİTAK UİDB Koordinatörlüğü Destekleme Programımızdan da yararlanabilirsiniz. 

Çağrı sayfasından ya da websitemizdeki Teaming for Excellence sayfasından daha fazla bilgi edinebilir, sorularınız için ncpwidera@tubitak.gov.tr adresine eposta atabilirsiniz.  

Benzer Haberler