ÖNEMLİ DUYURU 

Avrupa Komisyonu tarafından duyurulan 2023- 2024 Çalışma Programı kapsamında, EIC Accelerator Open çağrıları için Koordinatörlüğü Destekleme Programı başvuruya açılmıştır. Başvuru yapmak için tıklayınız.

DESTEK PROGRAMININ TANIMI VE KAPSAMI

Koordinatörlüğü Destekleme Programı, Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP)’na koordinatör olarak başvuruda bulunacak ve Türkiye’de faaliyet gösteren kuruluşlarda görev yapmakta olan proje koordinatör adayları ile onların ekiplerine yönelik bir destek programıdır.

  • Program kapsamında beş alt destek bulunmakta olup bu alt destekler Konsorsiyum Kurma Amaçlı Seyahat Desteği, Konsorsiyum Kurma Amaçlı Organizasyon Desteği, Proje Yazma-Sunma Eğitimi Desteği, Proje Yazdırma Desteği ve Proje Ön Değerlendirme Desteği’dir.
  • Koordinatörlüğü Destekleme Programı’na yapılan genel başvurunun onaylanmasının ardından alt desteklerin her biri için yeni başvuru yapılması ve TÜBİTAK’tan onay alınması gerekmektedir. Bu başvurularda  hizmet alınacak uzman kişi/kuruluşun kriterlere uygunluğu veya eğitim/seyahat/organizasyon gerçekleştirilecekse amacına bakılarak değerlendirme yapılmaktadır.
  • Başvuru sahibi hizmet alacağı uzman kişi veya kuruluşu yayınlanan kriterler doğrultusunda kendisi belirler ve TÜBİTAK’a alt destek başvurusu esanasında bildirir. Hizmet alınacak uzman kişi veya kuruluş TÜBİTAK tarafından ilgili kriterler kapsamında yetersiz bulunursa, uzman kişi veya kuruluş önerisinin değiştirilip yeniden TÜBİTAK’a belge sunulması istenir ve uygunluğa ilişkin sonuç başvuru sahibine e-posta yoluyla bildirilir.

ALT DESTEKLER

  • Konsorsiyum Kurma Amaçlı Seyahat Desteği, potansiyel koordinatör adaylarının ve proje ekip üyelerinin, proje önerileri kapsamında konsorsiyum oluşturabilmeleri için toplantılara veya etkinliklere katılımları ve/veya Avrupa Komisyonu nezdinde görüşmeler gerçekleştirmek amacıyla kullanabilecekleri destektir. Onaylanan her bir koordinatörlüğü destekleme programı başvurusu kapsamında, en çok dört seyahat desteklenir. Seyahate konu etkinlikten en geç 10 gün öncesine kadar çevrimiçi başvuru sisteminden başvuru tamamlanmalıdır.

 

  • Konsorsiyum Kurma Amaçlı Organizasyon Desteği, potansiyel koordinatör adayının yurtiçi veya yurtdışında düzenleyecekleri konsorsiyum toplantıları için verilen destektir. Desteğe konu etkinlikten en geç 10 gün öncesine kadar çevrimiçi başvuru sisteminden başvuru tamamlanmalıdır.

 

  • Proje Yazma-Sunma Eğitimi Desteği, potansiyel koordinatör adaylarının proje fikirlerini yazılı bir projeye dönüştürebilmelerine ve Avrupa Komisyonu’na sunabilmelerine olanak sağlamak amacıyla bu konuda tecrübeli kuruluşlardan alacakları eğitimlere katılım ücretlerini ve etkinliğe katılıma ilişkin seyahat masraflarını kapsar. Katılım sağlanması planlanan eğitimden en geç 10 gün öncesine kadar çevrimiçi başvuru sisteminden başvuru tamamlanmalıdır.

 

  • Proje Yazdırma Desteği, kriterlere uyan uzman kişi ve kuruluşlardan proje yazdırma hizmeti alınmasını kapsar. Başvuruya konu çağrının kapanış tarihi öncesinde çevrimiçi başvuru sisteminden başvuru tamamlanmalıdır.

 

  • Proje Ön Değerlendirme Desteği, koordinatör adaylarının yazılı hale getirdikleri proje önerilerini Avrupa Komisyonu’na sunmadan önce, kriterlere uyan uzman kişi veya kuruluşlara inceletmeleri için verilen destektir. Başvuruya konu çağrının kapanış tarihi öncesinde çevrimiçi başvuru sisteminden başvuru tamamlanmalıdır.

 

Duyuru dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.