ÖNEMLİ DUYURU 

Destek ve Ödül Programları çevrimiçi başvuru süreçlerinin hızlandırılması ve başvurular için basılı kopya belge alınmaması amacıyla yürütülen elektronik imza (e-imza) çalışmaları tamamlanmıştır. 29/06/2020 tarihi itibariyle programlara opsiyonel olarak e-imza ile başvuru alınmaya başlanmıştır. 01/01/2021 tarihi itibariyle yapılan başvurular ise sadece e-imza ile alınmaktadır.  E-imzalı başvuru süreci ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

DESTEK PROGRAMININ TANIMI VE KAPSAMI

Koordinatörlüğü Destekleme Programı, Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP)’na koordinatör olarak başvuruda bulunacak ve Türkiye’de faaliyet gösteren kuruluşlarda görev yapmakta olan proje koordinatör adayları ile onların ekiplerine yönelik bir destek programıdır.

 • Program kapsamında beş alt destek bulunmakta olup bu alt destekler Konsorsiyum Kurma Amaçlı Seyahat Desteği, Konsorsiyum Kurma Amaçlı Organizasyon Desteği, Proje Yazma-Sunma Eğitimi Desteği, Proje Yazdırma Desteği ve Proje Ön Değerlendirme Desteği’dir.
 • Koordinatörlüğü Destekleme Programı’na yapılan genel başvurunun onaylanmasının ardından alt desteklerin her biri için yeni başvuru yapılması ve TÜBİTAK’tan onay alınması gerekmektedir. Bu başvurularda  hizmet alınacak uzman kişi/kuruluşun kriterlere uygunluğu veya eğitim/seyahat/organizasyon gerçekleştirilecekse amacına bakılarak değerlendirme yapılmaktadır.
 • Başvuru sahibi hizmet alacağı uzman kişi veya kuruluşu yayınlanan kriterler doğrultusunda kendisi belirler ve TÜBİTAK’a alt destek başvurusu esanasında bildirir. Hizmet alınacak uzman kişi veya kuruluş TÜBİTAK tarafından ilgili kriterler kapsamında yetersiz bulunursa, uzman kişi veya kuruluş önerisinin değiştirilip yeniden TÜBİTAK’a belge sunulması istenir ve uygunluğa ilişkin sonuç başvuru sahibine e-posta yoluyla bildirilir.

ALT DESTEKLER

 • Konsorsiyum Kurma Amaçlı Seyahat Desteği, potansiyel koordinatör adaylarının ve proje ekip üyelerinin, proje önerileri kapsamında konsorsiyum oluşturabilmeleri için toplantılara veya etkinliklere katılımları ve/veya Avrupa Komisyonu nezdinde görüşmeler gerçekleştirmek amacıyla kullanabilecekleri destektir. Onaylanan her bir koordinatörlüğü destekleme programı başvurusu kapsamında, en çok dört seyahat desteklenir.
 • Konsorsiyum Kurma Amaçlı Organizasyon Desteği, potansiyel koordinatör adayının yurtiçi veya yurtdışında düzenleyecekleri konsorsiyum toplantıları için verilen destektir.
 • Proje Yazma-Sunma Eğitimi Desteği, potansiyel koordinatör adaylarının proje fikirlerini yazılı bir projeye dönüştürebilmelerine ve Avrupa Komisyonu’na sunabilmelerine olanak sağlamak amacıyla bu konuda tecrübeli kuruluşlardan alacakları eğitimlere katılım ücretlerini ve etkinliğe katılıma ilişkin seyahat masraflarını kapsar.
 • Proje Yazdırma Desteği, kriterlere uyan uzman kişi ve kuruluşlardan proje yazdırma hizmeti alınmasını kapsar.
 • Proje Ön Değerlendirme Desteği, koordinatör adaylarının yazılı hale getirdikleri proje önerilerini Avrupa Komisyonu’na sunmadan önce, kriterlere uyan uzman kişi veya kuruluşlara inceletmeleri için verilen destektir.

DUYURU

Ufuk Avrupa Programı'nda, çağrıların kapanış tarihleri ile uyum sağlanabilmesi adına, bazı çağrılar için Koordinatörlüğü Destekleme Programı'na son başvuru tarihlerinin web sayfasında belirlenmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda sağlanacak istisnalara dair duyurular bu sayfa üzerinden sağlanıyor olacaktır.

2022 yılına ait ilk istisnaya ulaşmak için tıklayınız.  

 

EIC Accelerator Çağrıları için Destek Son Başvuru Tarihleri

 • 15 Haziran 2022 kapanış tarihli çağrı için: 5 Mayıs
 • 5 Ekim 2022 kapanış tarihli çağrı için: 22 Ağustos

 

EIC Transition Çağrıları için Destek Son Başvuru Tarihleri

 • 28 Eylül 2022 kapanış tarihli çağrı için: 15 Ağustos

 

EIC Pathfinder Çağrıları için Destek Son Başvuru Tarihleri

 • 19 Ekim 2022 kapanış tarihli çağrı için: 5 Eylül

 

MSCA Doctoral Networks Çağrısı için Destek Son Başvuru Tarihi

 • 15 Kasım 2022 kapanış tarihli çağrı için: 1 Ekim

 

Duyuru dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.