25 Mayıs 2022  - 25 Mayıs 2022  /   Çevrimiçi

https://ufukavrupa.org.tr/sites/default/files/2022-04/marie_curie__SM.jpg

 

Değerli Araştırmacılarımız; Akademi, Sanayi ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcilerimiz;

TÜBİTAK, Avrupa Komisyonu işbirliği ile 25 Mayıs 2022 tarihinde “Ufuk Avrupa Marie Sklodowska-Curie 2022 Çağrıları (Çevrimiçi) Konferansı” düzenlenmiştir.  

Avrupa Birliği Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı olarak bilinen Ufuk Avrupa Programı kapsamında yer alan Marie Skłodowska-Curie Alanı (MSCA), araştırmacıları yeni bilgi ve uluslararası/sektörlerarası becerilerle donatarak onları geleceğin nitelikli araştırmacıları haline getirerek; mükemmel araştırmalara, iş olanaklarına, büyümeye ve yatırıma katkıda bulunuyor. Herhangi bir araştırma alanı kısıtlaması bulunmadan, araştırmacıların kendi araştırma konularını seçerek geleceğin nitelikli araştırmacılarını yetiştiriyor.

Çevrimiçi ‘webinar’ olarak gerçekleştirilen konferansımız boyunca, MSCA’nın Avrupa Araştırma Alanı’na katkısı ve 2022 yılında açılacak proje önerisi çağrıları hakkında detaylı bilgi sunulmuştur. Avrupa Komisyonu temsilcisi Marlene BARTES tarafından Ufuk Avrupa Programı hakkında genel bir sunum gerçekleştirildikten sonra, Avrupa Araştırma Ajansı (REA) temsilcileri MSCA Doktora Sonrası Bursları (PF), Doktora Ağları (DN); Değişim Programı (SE); Burslara Katkı Fonu (COFUND) çağrıları hakkında detaylı bilgiler verilmiştir.

Avrupa Komisyonu tarafından 12 Mayıs 2022 tarihinde açılan MSCA Doktora Sonrası Burslar (PF) çağrısı 14 Eylül 2022 tarihine kadar başvuruları kabul edeceğinden, etkinliğimiz bu çağrıya yönelik proje hazırlama/sunma, dikkat edilecek hususlar, hakem ve bursiyer deneyimleri oturumlarına özel olarak yer vermiştir. Böylece araştırmalarının bir bölümünü (12-24 ay arası) yurtdışında (Avrupa’da ya da Avrupa dışında) geçirmek isteyen veya yurtdışından Türkiye’ye yeni gelmiş/gelmeyi düşünen araştırmacılarımız ile kurumlarına nitelikli araştırmacı davet etmek isteyen akademi/sanayi kuruluşu temsilcilerimiz MSCA çağrılarından, TÜBİTAK Proje Öndeğerlendirme Desteği Programından ve MSCA Ulusal İrtibat Noktalarının sunduğu hizmetlerden nasıl faydalanabilecekleri hakkında etraflıca bilgilendirilmişlerdir. 

Konferans aynı zamanda 12 Mayıs – 15 Kasım 2022 tarihleri arasında açık olacak MSCA Doktora Ağları (DN)  çağrısına yönelik de detaylı bilgi sağlamıştır. MSCA Doktora Ağları, yaratıcı, girişimci, yenilikçi ve esnek; aynı zamanda mevcut ve gelecekte olabilecek zorluklarla yüzleşebilecek; ekonomik ve sosyal fayda sağlayabilmek için bilgi ve fikirleri ürünlere ve hizmetlere dönüştürebilecek doktora adayları yetiştirmeyi hedefler. Bu çağrıya da proje önerisi sunmayı planlayan araştırmacıların gerçekleştirilen sunumları incelemelerinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Konferansımızda ek olarak MSCA Değişim Programı (SE)  ve  COFUND çağrısı;  EURAXESS hizmetleri, Marie Curie Mezunlar Derneği gibi konularda da sunumlar gerçekleştirilmiştir. 

İlgili sunumlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Katılımcılara teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

TÜBİTAK Marie S. Curie Ekibi

ncpmobility@tubitak.gov.tr

 

Notlar:

Konferans programına ulaşmak için tıklayınız.

Sunum 1: HORIZON EUROPE: What are the opportunities? 

Sunum 2: How to be a mobile researcher with Postdoctoral Fellowships (PF)?

Sunum 3: How to fund or be a mobile researcher with Doctoral Networks (DN)? 

Sunum 4: How to write a successful MSCA Doctoral Networks proposal from an Expert Viewpoint? 

Sunum 5: How to Succeed in Getting an MSCA Postdoctoral Fellowships? 

Sunum 6: Staff Exchanges (SE) and Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND)

Sunum 7: How to submit a MSCA Proposal (e.g. Postdoctoral Fellowships)? 

Sunum 8: Marie Curie Alumni Association (MCAA) Türkiye Chapter

Sunum 9: MSCA National Contact Point Services and EURAXESS Services

Sunum 10: 'Yıldız Technical University’ as EURAXESS Service Center

 

Sorularınız için ncpmobility@tubitak.gov.tr adresi aracılığı ile MSCA Türkiye Ulusal İrtibat Noktalarına ulaşabilirsiniz.

(MSCA PF Proje Ön değerlendirme Desteği'ne başvurular 18 Temmuz 2022 tarihine kadar TÜBİTAK tarafından kabul edilecektir. Detaylar için tıklayınız.)

 

Benzer Haberler