https://ufukavrupa.org.tr/sites/default/files/2022-04/marie_curie__SM.jpg
  25 Mayıs 2022  - 25 Mayıs 2022  /   Çevrimiçi

Değerli Araştırmacılarımız; Akademi, Sanayi ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcilerimiz;

TÜBİTAK, Avrupa Komisyonu işbirliği ile 25 Mayıs 2022 tarihinde “Ufuk Avrupa Marie Sklodowska-Curie 2022 Çağrıları (Çevrimiçi) Konferansı” düzenleyecektir. 

Avrupa Birliği Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı olarak bilinen Ufuk Avrupa Programı kapsamında yer alan Marie Skłodowska-Curie Alanı (MSCA), araştırmacıları yeni bilgi ve uluslararası/sektörlerarası becerilerle donatarak onları geleceğin nitelikli araştırmacıları haline getirerek; mükemmel araştırmalara, iş olanaklarına, büyümeye ve yatırıma katkıda bulunuyor. Herhangi bir araştırma alanı kısıtlaması bulunmadan, araştırmacıların kendi araştırma konularını seçerek geleceğin nitelikli araştırmacılarını yetiştiriyor.

Çevrimiçi ‘webinar’ olarak gerçekleştirilecek konferansımız boyunca, MSCA’nın Avrupa Araştırma Alanı’na katkısı ve 2022 yılında açılacak proje önerisi çağrıları hakkında detaylı bilgi sunulacaktır. Avrupa Komisyonu temsilcisi Marlene BARTES tarafından Ufuk Avrupa Programı hakkında genel bir sunum gerçekleştirildikten sonra, Avrupa Araştırma Ajansı (REA) temsilcileri MSCA Doktora Sonrası Burslar (PF), Doktora Ağları (DN); Değişim Programı (SE); Burslara Katkı Fonu (COFUND) çağrıları hakkında detaylı bilgiler vereceklerdir.

Avrupa Komisyonu tarafından 12 Mayıs 2022 tarihinde açılan MSCA Doktora Sonrası Burslar (PF) çağrısı 14 Eylül 2022 tarihine kadar başvuruları kabul edeceğinden, etkinliğimiz bu çağrıya yönelik proje hazırlama/sunma, dikkat edilecek hususlar, hakem ve bursiyer deneyimleri oturumlarına özel olarak yer verecektir. Böylece araştırmalarının bir bölümünü (12-24 ay arası) yurtdışında (Avrupa’da ya da Avrupa dışında) geçirmek isteyen veya yurtdışından Türkiye’ye yeni gelmiş/gelmeyi düşünen araştırmacılarımız ile kurumlarına nitelikli araştırmacı davet etmek isteyen akademi/sanayi kuruluşu temsilcilerimiz MSCA çağrılarından, TÜBİTAK Proje Öndeğerlendirme Desteği Programından ve MSCA Ulusal İrtibat Noktalarının sunduğu hizmetlerden nasıl faydalanabilecekleri hakkında etraflıca bilgilendirileceklerdir.

Konferans aynı zamanda 12 Mayıs – 15 Kasım 2022 tarihleri arasında açık olacak MSCA Doktora Ağları (DN)  çağrısına yönelik de detaylı bilgi sağlayacaktır. MSCA Doktora Ağları, yaratıcı, girişimci, yenilikçi ve esnek; aynı zamanda mevcut ve gelecekte olabilecek zorluklarla yüzleşebilecek; ekonomik ve sosyal fayda sağlayabilmek için bilgi ve fikirleri ürünlere ve hizmetlere dönüştürebilecek doktora adayları yetiştirmeyi hedefler. Bu çağrıya da proje önerisi sunmayı planlayan araştırmacıların Konferans’tan faydalanacakları değerlendirilmektedir.

Sizleri, MSCA Değişim Programı (SE) ve COFUND çağrısı; EURAXESS hizmetleri, Marie Curie Mezunlar Derneği gibi konularda da sunumların gerçekleştirileceği konferansımıza kayıt olmaya davet ediyoruz. Etkinliklerimize katılım için aşağıdaki link üzerinden kaydınızı tamamlamanız yeterli olacaktır.

Konferansımızın tüm oturumlarının ‘Zoom Webinar Platformu’ üzerinden İngilizce gerçekleştirileceğini ve etkinlik sonrasında tüm sunumların bu sayfa aracılığı ile yayınlanacağını belirtmek isteriz.

Değerli katılımlarınızı bekler, saygılarımızı sunarız.

TÜBİTAK Marie S. Curie Ekibi

ncpmobility@tubitak.gov.tr

 

Notlar:

 Konferans programına ulaşmak için tıklayınız.

Konferansa kayıt olmak için tıklayınız.

Etkinliğe katılım linki etkinlik öncesinde kayıt olanlarla paylaşılacaktır.

Sorularınız için ncpmobility@tubitak.gov.tr adresi ile iletişime geçiniz.

 

Benzer Haberler