Avrupa Yenilik Konseyi
  03 Kasım 2022  - 03 Kasım 2022  /   Çevrimiçi

Avrupa Yenilik Konseyi (EIC) Kılavuz (Pathfinder) ve Geçiş (Transition) Programları Çevrimiçi Eğitimi

Ufuk Avrupa Programı'nın önemli bileşenlerinden bir tanesi olan Avrupa Yenilik Konseyi (European Innovation Council - EIC) Programının fon mekanizmaları olan Kılavuz (Pathfinder) ve Geçiş (Transition) Eğitimi 3 Kasım 2022 günü saat 10.15'te çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. 

Etkinlik, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve yürütücüsünün T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II” Teknik Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilecektir.

Etkinlikte, Teknoloji Hazırlık Seviyesi 1-4 arasındaki projelere hibe saplayan Kılavuz Programı ile belli proje tiplerinde ortaya çıkarılan fikirleri daha ileri taşıma amacını güden projelere destek veren Geçiş Programı hakkında detaylı bilgiler katılımcılarla paylaşılacaktır. Programlar hakkında detaylı bilgiler https://ufukavrupa.org.tr/tr/alanlar-kumeler/avrupa-yenilik-konseyi-eic/eic-kilavuz ve https://ufukavrupa.org.tr/tr/alanlar-kumeler/avrupa-yenilik-konseyi-eic/eic-gecis adreslerinden edinilebilir.  

Etkinlik oturumları, katılımcıların EIC Kılavuz ve EIC Geçiş programlarının temel kavramlarını, amaçlarını doğru bir şekilde anlamalarına yardımcı olacak şekilde yapılandırılmıştır. Etkinlik kapsamında, EIC Klavuz ve EIC Geçiş çağrılarına kimlerin başvurması gerektiği, çağrılara nasıl başvurulacağı ve proje önerilerinin nasıl değerlendirildiği konularında bilgiler sunulacaktır. 

Etkinlik Programına buradan ulaşabilirsiniz.

Etkinliğe katılım için https://docs.google.com/forms/d/1Sn6-L7rlMHNkC5JGWhZcSLDDCJOPvlx9FhnHHyoMzA0 adresinden ön kayıt gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Etkinliğin çevrimiçi erişim bilgileri ve bağlantısı etkinlikten üç gün önce kayıt yaptıranlar ile paylaşılacaktır. 

Etkinliğe dair daha fazla bilgi almak için, teknik destek projesi ekibiyle k.gungor@idi.ie ve/veya s.dogrusoz@idi.ie  e-posta adresleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Benzer Haberler