cetp TRI 2-7
  01 Ağustos 2022  - 01 Ağustos 2022  /   Çevrim içi

Temiz Enerji Geçişi Ortaklığı (Clean Energy Transition Partnership-CETPartnership), Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenen, enerji geçişini hızlandırmak amacıyla ulusal ve bölgesel Ar-Ge, Yenilik ve Teknoloji Geliştirme programından gelen mali kaynakların bir araya getirilmesi ile oluşturulan Ufuk Avrupa Ortaklıklarının bir parçası olarak hayata geçirilmiştir.

Ufuk 2020 dönemindeki ERA-NET Cofund projelerine benzer biçimde işleyişe sahip olacak söz konusu Ortaklık altında, 2022-2027 yılları arasında senenin belli dönemlerinde uluslararası ortak çağrılara çıkılacak ve olumlu değerlendirilen üçüncü taraflara hibe işlemi gerçekleştirilecektir.

Çağrı sekretaryasına iletilecek uluslararası proje başvurularının yanı sıra projelerde Türkiye’den yer alacak araştırmacılar tarafından TÜBİTAK’a ulusal proje başvurusu yapılması zorunlu tutulmuştur. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

CETPartnership 2022 yılı çağrısının Eylül ayında açılması planlanmakta olup bilindiği üzere uluslararası çağrı sekretaryası tarafından 13 Eylül 2022 tarihinde bir açılış etkinliği düzenleneceği bilgisi Ufuk Avrupa web sitesi üzerinden paylaşılmıştır. Söz konusu haber metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bahse konu genel açılış etkinliği öncesinde, TÜBİTAK tarafından, CETPartnership 2022 Çağrısı alt modülleri ve ulusal çağrı başvuru sürecine dair bilgilendirmelerde bulunmak üzere 1-4 Ağustos 2022 tarihleri arasında bir dizi çevrim içi Ulusal Bilgilendirme Etkinliği düzenlenecektir.

Söz konusu etkinliklerden birincisi;

  • TRI 2: Enhanced zero emission Power Technologies
  • TRI 7: Integration in the Built Environment geçiş inisiyatifleri özelinde gerçekleştirilecektir.

TRI 2 kapsamında, başta rüzgâr, okyanus, deniz (offshore) ve güneş enerjisi (PV ve CSP) teknolojileri olmak üzere yenilenebilir enerji teknolojileri özelindeki performans ve teknoloji geliştirme konularına odaklanılması amaçlanmaktadır. Bu sayede, yenilenebilir enerji teknolojilerinde Avrupa’nın liderliğinin güçlendirerek verimli, sürdürülebilir ve maliyet açısından rekabetçi teknolojilerin sağlanmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

TRI 7 kapsamında ise; konut ve konut dışı sektörde enerji üretme, depolama ve verimli kullanma yeteneği gelişmiş, mevcut ve yeni binaların enerji sisteminde aktif bir unsur haline gelmesi için çözümler ve teknolojilerin geliştirilmesi planlanmaktadır.

1 Ağustos 2022 pazartesi günü saat 10:00’da ve sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilecek etkinliğe kayıt yaptırılması zorunludur. Kayıt Formunu etkin bir şekilde doldurmayan katılımcıların başvuruları maalesef olumsuz değerlendirilecektir. İlaveten, etkinlik Türkçe olarak gerçekleştirilecektir.

Kayıt yaptırmak için lütfen tıklayınız.

Etkinlik Gündemi:

10:00: Açılış

10:00-10:30: CETPartnership Genel Bilgilendirme Sunumu

10:30-11:30: TRI 2 ve TRI 7 Geçiş İnisiyatifleri Hakkında Bilgilendirme Sunumu

11:30-12:00: Soru-Cevap

Diğer etkinliklerin gün ve saatleri ise aşağıda sunulmuştur:

Her etkinlik için ayrı kayıt yaptırılması zorunludur.

CETPartnership resmi sayfasına erişmek için lütfen tıklayınız.

 

Benzer Haberler