trı3-6
  03 Ağustos 2022  - 03 Ağustos 2022  /   Çevrim İçi

Temiz Enerji Geçişi Ortaklığı (Clean Energy Transition Partnership-CETPartnership), Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenen, enerji geçişini hızlandırmak amacıyla ulusal ve bölgesel Ar-Ge, Yenilik ve Teknoloji Geliştirme programından gelen mali kaynakların bir araya getirilmesi ile oluşturulan Ufuk Avrupa Ortaklıklarının bir parçası olarak hayata geçirilmiştir.

Ufuk 2020 dönemindeki ERA-NET Cofund projelerine benzer biçimde işleyişe sahip olacak söz konusu Ortaklık altında, 2022-2027 yılları arasında senenin belli dönemlerinde uluslararası ortak çağrılara çıkılacak ve olumlu değerlendirilen üçüncü taraflara hibe işlemi gerçekleştirilecektir.

Çağrı sekretaryasına iletilecek uluslararası proje başvurularının yanı sıra projelerde Türkiye’den yer alacak araştırmacılar tarafından TÜBİTAK’a ulusal proje başvurusu yapılması zorunlu tutulmuştur. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

CETPartnership 2022 yılı çağrısının Eylül ayında açılması planlanmakta olup bilindiği üzere uluslararası çağrı sekretaryası tarafından 13 Eylül 2022 tarihinde bir açılış etkinliği düzenleneceği bilgisi Ufuk Avrupa web sitesi üzerinden paylaşılmıştır. Söz konusu haber metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bahse konu genel açılış etkinliği öncesinde, TÜBİTAK tarafından, CETPartnership 2022 Çağrısı alt modülleri ve ulusal çağrı başvuru sürecine dair bilgilendirmelerde bulunmak üzere 1-4 Ağustos 2022 tarihleri arasında bir dizi çevrim içi Ulusal Bilgilendirme Etkinliği düzenlenecektir.

Söz konusu etkinliklerden üçüncüsü;

  • TRI 3: Enabling Climate Neutrality with Storage Technologies, Renewable Fuels and CCU/CC
  • TRI 6: Integrated Industrial Energy Systems geçiş inisiyatifleri özelinde gerçekleştirilecektir.

TRI 3 kapsamında, iklim nötr bir enerji sistemini temin etmek amacıyla, enerji depolama teknolojileri, hidrojen, Karbon Tutma ve Kullanma (CCU) ile Karbon Tutma ve Depolama (CCS) ve çeşitli yenilenebilir yakıt kullanımının yaygınlaştırılması ve kolaylaştırılmasına yönelik proje önerileri değerlendirilecektir.

TRI 6 kapsamında ise karbon nötr hedefine ulaşılması noktasında karbondan arındırılması zor endüstriyel bölgelerde ve üretim tesislerinde, hibrit ve yeni teknolojik çözümler sunan entegre enerji sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çözünmler içeren projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

3 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10:00’da ve sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilecek etkinliğe kayıt yaptırılması zorunludur. Kayıt Formunu etkin bir şekilde doldurmayan katılımcıların başvuruları maalesef olumsuz değerlendirilecektir. İlaveten, etkinlik Türkçe olarak gerçekleştirilecektir.

Kayıt yaptırmak için lütfen tıklayınız.

Etkinlik Gündemi:

10:00: Açılış

10:00-10:20: CETPartnership Genel Bilgilendirme Sunumu

10:20-11:20: TRI 3 ve TRI 6 Geçiş İnisiyatifleri Hakkında Bilgilendirme Sunumu

11:20-11:45: Soru-Cevap

Diğer etkinliklerin gün ve saatleri ise aşağıda sunulmuştur:

Her etkinlik için ayrı kayıt yaptırılması zorunludur.

CETPartnership resmi sayfasına erişmek için lütfen tıklayınız.

Benzer Haberler