Gorsel
  11 Nisan 2023

Kentsel Geçişleri Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yönlendirme Ortaklığı (Driving Urban Transitions to a Sustainable Future Partnership (DUT)2022 Çağrısı ile şehirlerin daha sürdürülebilir bir ekonomiye ve işlevselliğe geçişlerine yardımcı olmak için kentsel zorlukları ele alan uluslararası araştırma ve/veya yenilik projeleri desteklenecektir. DUT Ortaklığı 2022 Çağrısı, Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk Avrupa Programı kapsamında finanse edilmektedir. Çağrı konuları üç Geçiş Yolu (Transition Pathway-TP) altında açılmıştır: Pozitif Enerji Bölgeleri (PED), 15 dakikalık Şehirler (15mC) ve Döngüsel Kent Ekonomileri (CUE). Çağrı Başlıkları, Katılımcı Ülkeler, Ortak Bulma Platformu, Uluslararası Bilgi Günleri, Çağrı Takvimi, İletişim Bilgileri gibi tüm detayları içeren haber bültenimize linkten ulaşabilirsiniz.

Çağrı iki aşamalı başvuru ve değerlendirme süreci ile yürütülmektedir.

 1. Aşama Başvuru ve Değerlendirme Süreci;
  1. Uluslararası Başvuru: Başvuru koşullarını sağlayan uluslararası konsorsiyumlar başvurularını UEFISCDI UDiManager Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden 21.11.2022 tarihine kadar sunmuşlardır.
  2. Ulusal Başvuru: Uluslararası başvuru gerçekleştiren her bir kuruluş kendi ulusal fonlama ajansının kriterlerine göre (Türkiye için TÜBİTAK 1071 esasına dayanan DUT 2022 Çağrı Kuralları) 28.11.2022 tarihine kadar https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr üzerinden başvuru gerçekleştirilmiştir.
  3. Değerlendirme: Mart 2023’te Uluslararası çağrı sekretaryası tarafından konsorsiyumlar değerlendirilmiş ve 2. aşamaya geçmeyi hak eden proje başvuruları için başvuru sahiplerine (main applicants) davet mektubu gönderilmiştir. İlk aşama başvuruyu geçen projeler 2. Aşama başvurusunu gerçekleştirebilecektir.

 

 1. Aşama Başvuru ve Değerlendirme Süreci;
  1. Uluslararası Başvuru: Başvuru koşullarını sağlayan uluslararası konsorsiyumlar UEFISCDI UDiManager Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden 03.05.2023 tarihine kadar 13:00 (CEST) sunmalıdır.
  2. İkinci aşamada konsorsiyumlara dahil olma opsiyonu: Ortaklık tarafından alınan güncel bir karara göre Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerden bir kuruluş, ikinci aşamaya kalan konsorsiyumlara ulusal destek kuralları dikkate alınarak dahil edebilecektir. Konu ile ilgili ayrıntılara dokümandan ulaşabilirsiniz.
  3. Değerlendirme: Ortak Çağrı Sekretaryası tarafından desteklenmesine karar verilen projelerin belirlenmesi ve ilan edilmesi Temmuz 2023’de gerçekleşecektir.
  4. Ulusal Başvuru: 2. aşama uluslararası değerlendirme sonuçları olumlu olan projeler için TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 2. aşama ulusal başvuru gerçekleştirecek olup Temmuz-Ağustos 2023’te olması beklenen tam tarih web sayfamız üzerinden duyurulacaktır.

İkinci Aşamada Konsorsiyumlara Dâhil Olmak İsteyen Kuruluşlarımızın Dikkatine;

 1. Adding partners to your proposal in the second stage - Frequently Asked Questions” dokümanına göre;
  1. katılmak istediğiniz konsorsiyumdan alacağınız onayın yanı sıra

Çağrı kapanışından 14 gün önceye kadar;

  1. ulusal çağrı sekretaryasını (dut@tubitak.gov.tr ve ceren.uzun@tubitak.gov.tr) e-posta ile haberdar etmelisiniz ve onay epostası almalısınız ve
  2. uluslararası çağrı sekretaryasını (call2022@dutpartnership.eu), ulusal onay epostasını ileterek bilgilendirmelisiniz.

 

 1. İkinci aşama başvurularına dahil olma sürecinde, konsorsiyum oluşturma amacıyla kurulan matchmaking sitesinden faydalanabilirsiniz.  Eğer bu aşamada bir konsorsiyuma dahil olduysanız, sizler için https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr sistemi üzerinden DUT 1. Aşama Başvuru sistemi tekrar açılacak ve 12.05.2023 (TSİ 17:30) tarihine kadar birinci aşama başvurunuzu (uluslararası sekretaryaya sunulan “full proposal” proje başvuru dokümanı ile birlikte) elektronik imzanız dahil tamamlamanız beklenecektir. Aşağıda belirtilen durumlarda ulusal başvurunun gerçekleştirilmesi beklenmektedir.
  1.  İkinci aşamaya kalmış ve konsorsiyumunda Türkiye’deki kurum ve kuruluşların yer aldığı başvurulara, Türkiye’den yeni bir kuruluşun dahil olması durumunda dahil olan yeni kuruluşun uygunluğunun yanı sıra Türkiye konsorsiyumu olarak bir proje için belirtilen (PTİ ve kurum hissesi hariç) 3 Milyon TL limitinin aşılmaması önemli olacaktır. Bu kapsamda, daha önce birinci aşama ulusal başvurusunu tamamlayan Türkiye’den kuruluşların yeniden ulusal başvuruda bulunmaları gerekecektir.
  2. Doğrudan sadece Türkiye dışındaki kuruluşlardan oluşan bir konsorsiyuma dahil olunması durumunda, ulusal başvuru kuralları gözetilerek uluslararası konsorsiyumda yer alınması ve uluslararası başvuruda bütçe belirtilmesi önemli olacaktır. Bu durumdaki kuruluşların da yukarıda belirtilen tarihe kadar ulusal başvurularını tamamlamaları gerekecektir.

 

Dokümanlar ve Linkler

 • DUT 2022 Çağrısı Çağrı Uluslararası Dokümanları için lütfen tıklayınız.  
 • DUT ORTAKLIĞI 2022 YILI ÇAĞRISI ULUSAL BAŞVURU KURALLARI için lütfen tıklayınız

 

 

 

İletişim

Çağrı detayları, başvuru prosedürleri ve teknik sorunlar için çağrı sekretaryasına call2022@dutpartnership.eu adresinden ulaşabilirsiniz.

Uluslararası süreçler hakkındaki genel sorularınız için bizlere dut@tubitak.gov.tr adresinden, TÜBİTAK 1071 Ulusal Fonlama Programı ve bütçeler ile ilgili sorularınız için ceren.uzun@tubitak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

DOKÜMAN İNDİR

Benzer Haberler