13 Aralık 2022

Ufuk Avrupa Programı İklim, Enerji ve Mobilite Kümesi (Küme 5) temelinde AB’nin 2050 yılına kadar dünyanın ilk iklim nötr anakarası olması hedefine ulaşma fikri yatmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, söz konusu Küme altında 6 Hedef/Destinasyon belirlenmiş ve bu kapsamda belli bir takvim dahlinde çağrılara çıkılmaktadır.


Sürdürülebilir, Temiz, Güvenli ve Rekabetçi Enerji Tedariki (Destination 3: Sustainable, secure and competitive energy supply) bu belirlenmiş olan 6 hedeften üçüncüsü olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu hedefe ulaşılması amacıyla yenilenebilir enerji alanında daha etkin ve başarılı çözümler elde edilmesi, enerji alanında Avrupa’nın küresel zincirdeki yerinin güçlendirilmesi ve istenen performansa ulaşabilmesi amaçlanmaktadır.


Bu hedeflerden dördüncüsü olan Verimli, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Enerji Kullanımı (Destination 4: Efficient, sustainable and inclusive energy use) ise Temiz bir enerji sistemi ve adil bir geçişle herkes için erişilebilir, verimli ve sürdürülebilir enerji kullanımı amaçlanmaktadır.


Küme 5 2023-2024 Çalışma Programında yer alan takvime göre,

 • Destination 3: Sustainable, secure and competitive energy supply 2023 yılı birinci grup çağrısı 13 Aralık 2022 tarihinde açılmış ve 20 Mart 2023 tarihinde kapanacaktır. Bahse konu dönemde, Destinasyon 3 kapsamında çıkılacak olan çağrılarda:
  • Yenilenebilir Enerji
  • Enerji Sistemleri, Şebekeler ve Depolama
  • Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama (CCUS) konuları yer almaktadır. 

2023-2024 Çalışma Programında Destination 3 kapsamında vurgulanan önemli hususları incelemek ve bilgi sahibi olmak için buradaki makalemize göz atabilirsiniz. 

 • Destination 4: Efficient, sustainable and inclusive energy use 2023 yılı birinci grup çağrısı 13 Aralık 2022 tarihinde açılmış ve 20 Nisan 2023 tarihinde kapanacaktır. Bahse konu dönemde, Destinasyon 4 kapsamında çıkılacak olan çağrılarda:
  • Yenilenebilir enerji kaynakları, dijital ve akıllı teknolojilerin etkin bir şekilde birleştirildiği daha enerji verimli bina stokları, 
  • Enerji Geçişinde Endüstriyel Tesisler konularına yer verildiği görülmektedir.

Diğer taraftan herhangi bir çağrı kapsamında Koordinatör olarak başvuru yapılması planlanıyorsa, TÜBİTAK Koordinatörlüğü Destekleme Programı’ndan yararlanabilirsiniz. Ancak, çağrı son başvuru tarihinden en geç 45 güne kadar Destek Programına başvurulması gerekmektedir. Bu çerçevede, 

 • 20 Mart 2023 tarihinde kapanacak olan Destinasyon 3 çağrısı kapsamında, söz konusu programa başvurmak için son tarih 3 Şubat 2023 
 • 20 Nisan 2023 tarihinde kapanacak olan Destinasyon 4 çağrısı kapsamında, söz konusu programa başvurmak için son tarih 6 Mart 2023 olacaktır.

Koordinatörlüğe Destek hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Söz konusu çağrılar ile ilgileniyorsanız;
 

Ortak Arama Süreçlerinde Ulusal İrtibat Noktalarının desteğine ihtiyaç duyuyorsanız. Her çağrı başlığı özelinde İngilizce dilinde hazırlayacağınız Niyet Beyanı formunu lütfen ncpenergy@tubitak.gov.tr adresine gönderiniz.

Söz konusu form/formlarda;

Kısa firma/kurum tanıtımınıza yer vermeniz ve

İlgilendiğiniz çağrılar ile ilgili bölümleri doldururken ise Çalışma Programında yer alan “expected outcome” ve “scope” başlıklarını dikkate almanız bizler adına oldukça önemlidir.

 

Niyet Beyanı Formu için tıklayınız

 

İlgilendiğiniz çağrı başlığı özelinde bir proje fikriniz var ise yanda yer alan İlgi Beyanı Formu ile Proje Konsepti Taslak Dokümanını İngilizce dilinde doldururak lütfen ncpenergy@tubitak.gov.tr adresine gönderiniz.

Proje Konseptiniz hakkında Ulusal İrtibat Noktaları olası stratejiler belirleme veya sizleri destek mekanizmalarına yönlendirme konusunda her zaman yardımcı olmaya hazırdır.

Proje konseptinizin olması durumunda lütfen ilgili UİN’den randevu talep ediniz.

 

 

Proje Konsepti Taslak Dokümanı için tıklayınız

 

Benzer Haberler