03 Mayıs 2023

Ufuk Avrupa Programı İklim, Enerji ve Mobilite Kümesi (Küme 5) temelinde AB’nin 2050 yılına kadar dünyanın ilk iklim nötr anakarası olması hedefine ulaşma fikri yatmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, söz konusu Küme altında 6 Hedef/Destinasyon belirlenmiş ve bu kapsamda belli bir takvim dahlinde çağrılara çıkılmaktadır.

Sürdürülebilir, Temiz, Güvenli ve Rekabetçi Enerji Tedariki (Destination 3: Sustainable, secure and competitive energy supply) bu belirlenmiş olan 6 hedeften üçüncüsü olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu hedefe ulaşılması amacıyla yenilenebilir enerji alanında daha etkin ve başarılı çözümler elde edilmesi, enerji alanında Avrupa’nın küresel zincirdeki yerinin güçlendirilmesi ve istenen performansa ulaşabilmesi amaçlanmaktadır.

Bu hedeflerden dördüncüsü olan Verimli, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Enerji Kullanımı (Destination 4: Efficient, sustainable and inclusive energy use) ise Temiz bir enerji sistemi ve adil bir geçişle herkes için erişilebilir, verimli ve sürdürülebilir enerji kullanımı amaçlanmaktadır.

Küme 5 2023-2024 Çalışma Programında yer alan takvime göre,

  • Destination 3: Sustainable, secure and competitive energy supply 2023 yılı ikinci ve üçüncü grup çağrıları 4 Mayıs 2023 tarihinde açılacak ve sırasıyla 5 Eylül 2023 ve 10 Ekim 2023 tarihlerinde kapanacaktır. Bahse konu dönemde, Destinasyon 3 kapsamında çıkılacak olan çağrılarda:
  • Yenilenebilir Enerji
  • Enerji Sistemleri, Şebekeler ve Depolama konuları yer almaktadır.
  • Destination 4: Efficient, sustainable and inclusive energy use 2023 yılı ikinci grup çağrısı 4 Mayıs 2023 tarihinde açılacak ve 5 Eylül 2023 tarihinde kapanacaktır. Bahse konu dönemde, Destinasyon 4 kapsamında çıkılacak olan çağrılarda:
  • Yenilenebilir enerji kaynakları, dijital ve akıllı teknolojilerin etkin bir şekilde birleştirildiği daha enerji verimli bina stokları konularına yer verildiği görülmektedir.

Halihazırdaki tüm konu başlıkları Ufuk Avrupa sitesi Küme 5: iklim, Enerji ve Mobilite sayfasında yer almaktadır:

Diğer taraftan herhangi bir çağrı kapsamında Koordinatör olarak başvuru yapılması planlanıyorsa, TÜBİTAK Koordinatörlüğü Destekleme Programı’ndan yararlanabilirsiniz. Ancak, çağrı son başvuru tarihinden en geç 45 güne kadar Destek Programına başvurulması gerekmektedir. Bu çerçevede,

  • 5 Eylül 2023 tarihinde kapanacak olan Destinasyon 3 ikinci fasıl çağrısı için söz konusu programa başvuru tarihi: 22 Temmuz 2023 
  • 10 Ekim 2023 tarihinde kapanacak olan Destinasyon 3 üçüncü fasıl çağrısı için söz konusu programa başvuru tarihi: 26 Ağustos 2023 
  • 5 Eylül 2023 tarihinde kapanacak olan Destinasyon 4 ikinci fasıl çağrısı için söz konusu programa başvuru tarihi: 22 Temmuz 2023 olacaktır.

Koordinatörlüğe Destek hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

İlgili çağrılar kapsamında, ortak arama süreçlerine başlamak için ise GREENET Ortak Arama sayfasında profil oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, söz konusu çağrılar ile ilgileniyorsanız;

Ortak Arama Süreçlerinde Ulusal İrtibat Noktalarının desteğine ihtiyaç duyuyorsanız. Her çağrı başlığı özelinde İngilizce dilinde hazırlayacağınız Niyet Beyanı formunu lütfen ncpenergy@tubitak.gov.tr adresine gönderiniz.

 

Söz konusu form/formlarda;

  • Kısa firma/kurum tanıtımınıza yer vermeniz ve
  • İlgilendiğiniz çağrılar ile ilgili bölümleri doldururken ise Çalışma Programında yer alan “expected outcome” ve “scope” başlıklarını dikkate almanız bizler adına oldukça önemlidir.

 

Niyet Beyanı Formu için tıklayınız

 

İlgilendiğiniz çağrı başlığı özelinde bir proje fikriniz var ise yanda yer alan İlgi Beyanı Formu ile Proje Konsepti Taslak Dokümanını İngilizce dilinde doldururak lütfen ncpenergy@tubitak.gov.tr adresine gönderiniz.

 

Proje Konseptiniz hakkında Ulusal İrtibat Noktaları olası stratejiler belirleme veya sizleri destek mekanizmalarına yönlendirme konusunda her zaman yardımcı olmaya hazırdır.

Proje konseptinizin olması durumunda lütfen ilgili UİN’den randevu talep ediniz.

 

 

Proje Konsepti Taslak Dokümanı için tıklayınız

 

 

 

Benzer Haberler