06 Aralık 2022

Değerli Araştırma Bursu Veren Kuruluş Temsilcilerimiz,

Marie S. Curie Alanı (MSCA) altında yer alan COFUND çağrısı, hâlihazırda araştırma projelerine yönelik burs ve destek mekanizması bulunan ya da böyle bir program oluşturmak isteyen kuruluşların bölgesel, ulusal ve uluslararası burs programlarının oluşturulması veya var olan programlarının desteklenmesi amacıyla araştırma bursu veren kuruluşlara ek fon sağlanmasını hedeflemektedir.

2022 yılı MSCA COFUND çağrısına başvuru yapacak olan kuruluşların başarı oranının artırılması amacıyla "TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programlarına ilişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde yürütülmekte olan MSCA COFUND Ön Değerlendirme Desteği sunulmaktadır. Bölgesel, ulusal ve uluslararası burs programları oluşturmak veya var olan programlarını geliştirmek isteyen kuruluşlara proje önerilerini iyileştirmeleri için destek verilecektir.

Desteğe başvuru yapacak olan kuruluşların çağrı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen ön koşulları sağlıyor olması gerekmektedir. Kuruluşlar MSCA COFUND 2022 yılı çağrısı için proje önerilerini Avrupa Komisyonu’na sunmadan önce, COFUND proje önerisi başvurularını değerlendirme konusunda uzman kişi ve kuruluşlarca incelenmesi amacıyla "MSCA COFUND Ön Değerlendirme Desteği"ne başvurabilirler.

Destek, 01.12.2022 tarihinde başvuruya açılmış olup desteğe son başvuru tarihi 26.12.2022’dir. Başvurular, çevrimiçi olarak https://uidb-destekodul.tubitak.gov.tr/ adresinden gerçekleştirilebilir. Başvurular sistem üzerinden alındığı tarihten itibaren değerlendirme süreci başlar, bununla birlikte başvuru değerlendirme süresi 2-3 hafta sürebilmektedir. 

Destek programı hakkındaki sorularınızı msca.ondeg@h2020.org.tr adresine; MSCA-COFUND çağrısı hakkındaki sorularınızı ise ncpmobility@tubitak.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

Desteğe ilişkin detayları içeren duyuru metni için tıklayınız.

Daha önce duyurulduğu üzere; ülkemizden Araştırma Üniversiteleri, Kamu Kurumları, Araştırma Merkezleri ve 6550 sayılı Kanun kapsamında tüzel kişiliği olan Araştırma Altyapılarının, Ufuk Avrupa MSCA –COFUND Programı 2022 yılı çağrısına (HORIZON-MSCA-2022-COFUND-01) başvuru yaparak destek almaya hak kazanmaları halinde, en yüksek puana sahip iki proje önerisine 2236-B MSCA-COFUND Burs Programlarına Katkı Fonu Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından eş finansman desteği verilecektir. Detaylar için tıklayınız.

Benzer Haberler