Marie S. Curie Alanı (MSCA) altında yer alan COFUND çağrısı, hâlihazırda araştırma projelerine yönelik burs ve destek mekanizması bulunan ya da böyle bir program oluşturmak isteyen kuruluşların bölgesel, ulusal ve uluslararası burs programlarının oluşturulması veya var olan programlarının desteklenmesi amacıyla araştırma bursu veren kuruluşlara ek fon sağlanmasını hedeflemektedir.

Proje önerileri doktora sonrası araştırmacıları destekleyen burs programlarını ya da doktora öğrencilerini destekleyen burs programlarını ek olarak desteklemek üzere sunulabilir.

COFUND çağrısına başvurarak ek fon talep edilecek burs programının proje önerisi içerisinde; genel yapısı, başvuru prosedürleri, başvuruların değerlendirilme süreci, yerel, bölgesel ve tüm Avrupa Araştırma Alanı'na katkıları hakkında detaylı bilgi sunulması beklenmektedir.

Başvuru Şartları

Proje önerileri araştırmacıların dolaşımını iki yönde destekleyebilir:

  • Türkiye’den yurt dışına gidiş yönünde
  • Yurtdışından Türkiye’ye geliş yönünde

Aynı proje metni içerisinde bu iki yönün birleştirmek mümkün değildir; bir tanesinin seçilmesi beklenmektedir.

Burs programının süresi 36–60 ay arasında olabilmekte ve araştırmacılara çalışmaları kapsamında en az 3 ay süre ile destek sağlanabilmektedir. COFUND projesi kapsamında desteklenen araştırmacılar MSCA alanının uluslararası dolaşım (mobility) koşuluna uymak durumundadır. Bu koşula göre araştırmacılar araştırmalarını sürdürecekleri ülkede son 3 yıldır 12 aydan fazla bulunmamış olmalıdır.

Güncel Çağrı Bilgisi

MSCA COFUND 2022 yılı çağrısı 11 Ekim 2022 tarihinde açılmış olup, 9 Şubat 2023 tarihinde kapanmıştır. 2022 yılı çağrısında 95 Milyon Avro bütçe dağıtılmıştır.

2023 yılı çağrısının 10 Ekim 2023'te açılıp, 8 Şubat 2024'te kapanması planlanmaktadır. 96,57 Milyon Avro bütçe ayrılmıştır.

Çağrı Dokümanları

  • MSCA Çalışma Programı (2023 - 2024 Yılı) : Çalışma Programı, MSCA altındaki bütün çağrılara ait bilgileri içermekte olup, 40. ve 103. sayfalardan itibaren COFUND çağrısına ait bilgilere ulaşılabilir. 
  • COFUND Başvuru Rehberi (2022 Çağrısı) : Başvuru rehberleri ilgili çağrının Avrupa Komisyonu'na başvurusuna ait detayları içerir. Proje önerisi hazırlarken mutlaka dikkate alınmalıdır. 2023 çağrısı açıldığında bu dokümanın yeni versiyonu sisteme eklenecektir. Proje hazırlığı yapılırken güncel dokümanın kullanılmasına dikkat edilmelidir.
  • COFUND Proje Yazım Formatı (2022 Çağrısı) : Proje yazım formatı ilgili çağrıya sunulacak proje önerisinin nasıl yazılması gerektiğine dair bilgiler içerir.  Part B1 ve Part B2 olarak iki kısımdan oluşur. 2023  çağrısı açıldığında bu dokümanın yeni versiyonu sisteme eklenecektir. Proje hazırlığı yapılırken güncel dokümanın kullanılmasına dikkat edilmelidir.
  • Avrupa Komisyonu'nun kendi sayfası üzerinden de detaylar takip edilebilir. Başvurunun çevrimiçi olarak yapılacağı "Funding & Tender Opportunities" sayfasına ulaşmak için tıklayınız. Bu sayfa üzerinden doldurulacak Part A formlarını incelemek için tıklayınız. 
  • COFUND Handbook (2022 Çağrısı) : Ulusal İrtibat Noktaları tarafından hazırlanan bu dokümanda, COFUND Taslak Başvuru Dokümanı üzerinde yer alan her başlık altında ele alınması gereken hususlar ayrıntılı olarak aktarılmakta, proje yazımı için detaylı destek sağlanmaktadır. Proje yazım sürecinde adım adım bu dokümanın incelenerek ilerlenmesi çok faydalı olacaktır. 2023  çağrısı açıldığında bu dokümanın yeni versiyonu sisteme eklenecektir. Proje hazırlığı yapılırken güncel dokümanın kullanılmasına dikkat edilmelidir.
  • Set of Graphs (2021 Çağrısı): 2021 çağrısı sonuçlarına ait istatistiklerden oluşturulmuş grafikleri içerir. 

 

MSCA - COFUND Ön Değerlendirme Desteği

Marie Skłodowska-Curie Proje Ön Değerlendirme Destek Programı kapsamında, MSCA COFUND çağrısına sunulacak proje önerilerinin, projeler sunulmadan önce, bu konulardaki başvuruları değerlendirme konusunda uzman kişi ve kuruluşlarca incelenmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından ön değerlendirme desteği verilmektedir. Destek, çağrı açılışı ile birlikte açılır. Duyuru, bilgi ve başvuru için tıklayınız.

 

MSCA - COFUND Eş Finansman Desteği:

Ülkemizden Araştırma Üniversiteleri, Kamu Kurumları, Araştırma Merkezleri ve 6550 sayılı Kanun kapsamında tüzel kişiliği olan Araştırma Altyapılarının, Ufuk Avrupa MSCA –COFUND Programı 2022 yılı çağrısına (HORIZON-MSCA-2022-COFUND-01) başvuru yaparak destek almaya hak kazanmaları halinde, en yüksek puana sahip iki proje önerisine 2236-B MSCA-COFUND Burs Programlarına Katkı Fonu Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından eş finansman desteği verilecektir. Detaylar için tıklayınız.

 

Desteklenmiş COFUND Projelerinde Araştırma Yapma İmkanı

COFUND çağrısına burs veren ya da vermeyi planlayan kuruluşlar proje önerisi hazırlar ve bu önerilerini Avrupa Komisyonu'na sunarlar. Dolayısıyla bu çağrı kurumsal bir başvurudur. Bireysel araştırmacıların COFUND proje önerisi hazırlayıp sunması mümkün değildir. Ancak bireysel araştırmacılar, önceki yıllarda desteklenmiş MSCA-COFUND projelerinde doktora öğrencisi ya da doktora sonrası araştırmacı olarak çalışma ve fonlanma fırsatı bulabilirler. Bu tür fırsatların Avrupa Komisyonu'nun EURAXESS portalı üzerinden yayınlanma zorunluluğu vardır. İlgili portal üzerinden ülke seçimi yaparak desteklenmiş COFUND (ve MSCA Doktora Ağları) projelerinin araştırma pozisyonu ilanlarına ulaşılabilir. Türkiye'de yerleşik araştırmacılar son 3 yıldır 12 aydan fazla bulunmadıkları ülkelerin COFUND araştırma pozisyonu ilanlarına başvuru yapabilirler.

Tüm soru ve bilgi talepleriniz için ncpmobility@tubitak.gov.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz