08 Kasım 2021

Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, yararlanıcı kurumu TÜBİTAK, yürütücü kurumu T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk 2020'de Türkiye Faz II” projesi kapsamında 8 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

150’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Müdürlüğü Ufuk Avrupa Programı Türkiye Ulusal İrtibat Noktası Koordinatörü Sayın Serhat Melik’in açılış konuşması ile başladı. Açılış konuşmasında Çerçeve Programları’nın Türkiye araştırma ve inovasyon alanlarının gelişimi açısından önemine değinen Melik, Türkiye’nin 27 Ekim 2021 tarihinde Ufuk Avrupa Programı ortaklık anlaşmasını imzalayarak Yeşil Mutabakat ve Dijital Dönüşüm konularını içeren bilim, araştırma ve inovasyon alanları kapsamında eşsiz bir fırsat yarattığını dile getirdi. Programın genel anlamda bilim, araştırma ve yenilik ekosisteminde Avrupa ile birlikte daha yakın çalışma ve iş birliği geliştirme fırsatı oluşturduğuna dikkat çeken Melik, Ufuk Avrupa Çalışma Programı genel maddesinde belirtildiği üzere Ufuk Avrupa Programı’na asosiye ülke olarak katılmak isteyen Ufuk2020 Çerçeve Programı asosiye ülkelerinin yeni program kapsamındaki çağrılara başvurabileceklerini ifade etti.
Etkinliğe Türkiye’den katılım sağlayan ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) Türkiye Temsilcisi Sayın Murat Özgören, Türkiye'de INFRA alanı ile ilgili gelişmeleri paylaştı. Etkinlikte Avrupa Araştırma Altyapıları’na yönelik politika oluşturmaya, ulusal yatırımlara yönelik strateji odaklı yaklaşımlara ve Araştırma Altyapıları 2022 Çağrı Konuları’na değinildi, başarılı katılım için ipuçları verildi.


Araştırma Altyapıları Alanı


Araştırma Altyapıları (Research Infrastructures) Alanı, AB Ufuk Avrupa Programı, Bilimsel Mükemmeliyet bileşeni altında yer almaktadır. Alan; Avrupa genelinde araştırma, inovasyon yeteneklerinin geliştirilmesini, araştırma altyapılarının inovasyon yetkinliğinin ve insan kaynağı niteliğinin artırılmasını, bilginin çoğaltılarak yayılmasını, uygulanmasını ve araştırma potansiyelinin en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamayı hedeflemektedir. Ufuk Avrupa döneminde Bilimsel önceliklere yanı sıra küresel sorunlara çözümler sağlamak amacıyla çağrılara çıkılması planlanmaktadır.


Etkinlikte gerçekleşen sunumlar, etkinlik kaydı ve daha fazla bilgi için, https://th2020.zendesk.com/hc/en-us/articles/4407777662610-GIT-10-Research-Infrastructure- ve https://ufukavrupa.org.tr/ sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Etkinliğin kaydına aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.

Benzer Haberler