Genel Bilgi

EIT İmalat, Avrupa'nın önde gelen imalat aktörlerini birbirine bağlayan, Avrupa İnovasyon & Teknolojisi Enstitüsü (EIT) bünyesindeki bir İnovasyon Topluluğudur. Güçlü, disiplinler arası ve güvenilir bir topluluk tarafından desteklenen EIT İmalat, Avrupa ürünlerine, süreçlerine ve hizmetlerine benzersiz bir değer katacak ve küresel olarak rekabetçi ve sürdürülebilir imalatın yaratılmasına ilham verecektir.

EIT İmalat’ın yaklaşımı, başarılı bir Avrupa imalatı için etkiyi en üst düzeye çıkarmak adına fırsatlardan yararlanarak, belirli ekonomik ve toplumsal zorlukları anında ve güçlü bir şekilde ele almak üzere tasarlanmıştır.

EIT İmalat’ın vizyonu, küresel imalat inovasyonunun Avrupa tarafından yönetilmesidir.

EIT Manufacturing'in misyonu, Avrupa'nın imalat aktörlerini, Avrupa ürünlerine, süreçlerine, hizmetlerine benzersiz değer katan inovasyon ekosistemlerinde bir araya getirmek – ve küresel olarak rekabetçi ve sürdürülebilir imalatın yaratılmasına ilham vermektir. 

Avrupa imalatının temel zorluklarını aşmak için EIT İmalat, altı stratejik hedef belirlemiştir: 

 1. Mükemmel üretim becerileri ve yetenekleri: nitelikli işgücü ve öğrenciler aracılığıyla değer katmak
 2. Verimli üretim inovasyon ekosistemleri: inovasyon noktaları üzerine odaklanan inovasyon, girişimcilik ve iş dönüşümü için ekosistemler yaratarak değer katmak
 3. İmalatın tam dijitalleştirilmesi: değer ağlarını küresel olarak birbirine bağlayan dijital çözümler ve platformlar aracılığıyla değer katmak
 4. Müşteri odaklı imalat: küresel kişiselleştirilmiş talebi karşılayan çevik ve esnek üretim yoluyla değer katmak
 5. Sosyal açıdan sürdürülebilir imalat: güvenli, sağlıklı, etik ve sosyal açıdan sürdürülebilir üretim ve ürünlerle değer katmak
 6. Çevresel açıdan sürdürülebilir imalat: endüstriyi daha yeşil ve daha temiz hale getirerek değer katmak

EIT İmalat Programları


EIT İmalat, bizlere yeni zorluklar ve fırsatlar getiren dördüncü sanayi devrimini yaşamaktadır.  EIT İmalat’ın amacı sadece bu küresel devrime uyum sağlamak değil, aynı zamanda ona öncülük etmektir. Bunu gerçekleştirmek için, EIT İmalat, ‘Eğitim, İnovasyon ve İş Yaratma’dan oluşan Bilgi Üçgeni’ni kapsayan dokuz güçlü program sunacaktır:

 • Eğitim: Yetenekleri ve işgücünü “Güçlendir”, “Birleştir” ve “Çalıştır”
 • İnovasyon: İnovasyonları “Başlat”, “Geliştir” ve “Büyüt”
 • İş Yaratma: İşleri “Yarat”, “Hızlandır” ve “Dönüştür”

EIT İmalat Amiral Gemileri

EIT İmalat, topluluğun karmaşık zorlukları çözme becerisinin başlıca gösterileri olarak dört Amiral Gemisi tanımladı: 

 1. Rekabetçi İmalat için Esnek Üretim Sistemleri: Gelişen teknolojiler, ürün tasarımı ve üretiminde neredeyse sınırsız esneklik sağlayarak tam müşteri özelleştirmesine olanak tanır.
 2. Düşük Çevresel Ayak İzi Sistemleri & Yeşil İmalat için Döngüsel Ekonomi: Üretim sistemlerinde kaynak, enerji ve malzeme kullanımını en aza indirmek için yeni teknolojilerin kullanılması, yeni döngüsel iş modellerini mümkün kılar.
 3. İnovatif İmalat Ekosistemleri için Dijital & İşbirliği Çözümleri: Dijital platformlarda ve değer ağlarında işbirliği ve iş, şirketlerin yeni ve yüksek verimli değer zincirleri oluşturmasını sağlar.
 4. Sosyal Sürdürülebilir İmalat için İnsan-Makine Ortak Çalışması: Otomasyonun ve robotların akıllı kullanımı, mükemmel işyerleri, esnek üretim ve sürdürülebilir insan çalışmasına olanak tanır.

EIT İmalat Ortakları


EIT İmalat, iş, eğitim ve araştırma alanlarından 60'tan fazla Avrupalı lider ortağı bir araya getirmektedir. Ortaklığın çeşitli ve çok disiplinli doğası, Avrupa imalatının mevcut ve ortaya çıkan zorluklarını başarılı bir şekilde ele almak için gereken mükemmelliği ve tamamlayıcılığı sağlamaktadır.

 • Endüstri ortakları, otomotiv, havacılık, proses endüstrisi, makine ve ekipman, elektronik, BİT, tıbbi teknolojiler ve tüketim malları dahil olmak üzere birçok sektörü kapsayan geniş bir alana sahiptir.
 • Akademik ortaklar, akademik ve inovasyon performansı için dünya çapında tanınan üniversiteleri içerir. EIT İmalat'ın eğitim hedeflerine ulaşmak için gereken eğitim kapasitesini, müfredatı ve üst düzey akademisyenleri sağlarlar.
 • Araştırma ve Teknoloji Kuruluşları, imalata olanak sağlayan başlıca teknolojilerdeki geniş yetkinlikleri ve özel uzmanlıklarıyla katkıda bulunur. İnovasyon süreçlerinde kullanılmak üzere inovasyon laboratuvarları, test yatakları ve fablablar gibi üst düzey bir inovasyon eko sistemi ve teknolojik varlıkları sağlarlar.

Bu sayfada yer alan bilgiler, EIT İmalat’ın web sitesinde yer alan bilgilerden derlenmiştir. 
EIT İmalat hakkında detaylı bilgiye https://eitmanufacturing.eu/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Diğer Bilgiler

Daha fazla bilgi için lütfen EIT İmalat web sayfasını ziyaret ediniz.

[1] https://eit.europa.eu/eit-community/eit-manufacturing