Genel Bilgi

EIT InnoEnergy, enerji sektöründe bilgi üçgeninin üç oyuncusu olan sanayi, araştırma ve yükseköğretim arasında sürdürülebilir, uzun ömürlü bir operasyonel çerçeve oluşturmak amacıyla 2009 yılında başlatılmıştır [1].

EIT InnoEnergy, Avrupa’nın endüstride, araştırma enstitülerinde, üniversitelerde ve işletme okullarındaki en iyi oyuncuları kapsayan yaklaşık 200 ortaktan oluşur. Genel Merkezi Hollanda'da olan EIT InnoEnergy’nin altı bölgesel inovasyon merkezi bulunmaktadır: Benelüks, İberya, Alpler Vadileri, İsveç, InnoEnergy Orta Avrupa, Almanya [1].

Tematik alanlar: EIT InnoEnergy, sekiz kritik tematik alanda girişimciler, yenilikçiler, endüstri ve üniversiteler ile birlikte çalışmaktadır [1].

Temiz kömür ve gaz teknolojileri:

 • CO2, NOx, SOx ve partikül madde emisyonlarını azaltmaya yardımcı olmak
 • Fosil yakıtların yanı sıra biyokütle, atık ve geleneksel olmayan gazları en iyi şekilde kullanmak
 • CO2 yakalama ve depolamayı desteklemek

Enerji depolama:

 • Yenilenebilir enerjiyi elektrik şebekesine entegre etmeye yardımcı olmak
 • Daha iyi dağıtılmış ve esnek bir dağıtım sistemi etkinleştirmek
 • Elektrik şebekesi boyunca stabiliteyi artırmak


Enerji verimliliği: AB’nin enerji tüketiminin % 50’sini ve CO2 emisyonlarının en az % 33’ünü oluşturan binalarda ve endüstride enerji verimliliğini teşvik etmek

Kimyasal yakıtlardan enerji eldesi:

 • Hammaddelerin sentetik yakıtlar gibi enerji yoğun taşıyıcılara verimli dönüşümünü desteklemek
 • Bu yakıtların yanma sistemlerinde, enerji santrallerinde, dağıtım ve depolama zincirlerinde kullanılmasını sağlamak
 • Emisyonları azaltmak ve enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için yakıt dönüştürme işlemlerini kontrol etmek

Yenilenebilir enerji:

 • Yenilenebilir enerjinin üretimini, uygulanmasını ve kârlılığını artırmak
 • Her türlü güneş enerjisi teknolojisini geliştirmeye devam etmek
 • Kara ve deniz aşırı rüzgarının güvenilirliğini ve entegrasyonunu iyileştirmek
 • Dalga enerjisinin performansını, ömrünü ve ölçeklenebilirliğini artırmak

Akıllı ve verimli binalar ve şehirler:

 • Enerji tasarruflu evler ve ticarî binalar sağlamak
 • Evde ve işte enerji tasarrufu sağlayan davranışları teşvik etmek

Akıllı elektrik şebekesi:

 • Bilgi, iletişim ve analitik yetenekleri geniş ölçekte etkinleştirmek
 • Gelişmiş siber güvenlik ve kritik altyapı korumasını desteklemek
 • Kesikli elektrik kaynakları üzerindeki kontrolü artırmak

Sürdürülebilir nükleer ve yenilenebilir yakınsaması:

 • Nükleer ve yenilenebilir kaynaklar için ileri malzemeler ve işlemler
 • Sanayi ve imalat sektörlerinde enerji verimliliği
 • Nükleer enerji için enstrümantasyon, ölçüm ve kontrol sistemleri

Diğer Bilgiler

Daha fazla bilgi için lütfen EIT InnoEnergy web sayfasını ziyaret ediniz.

[1] https://eit.europa.eu/eit-community/eit-innoenergy