Genel Bilgi

EIT Urban Mobility (EIT Kentsel Ulaşım)

EIT Kentsel Ulaşım, kentsel alanların kolektif kullanımını geliştiren çözümleri hızlandırmak;  erişilebilir, uygun, güvenli, verimli, sürdürülebilir ve düşük maliyetli çok modlu ulaşım sağlamak amacıyla 2018 yılında başlatılmıştır. EIT Urban Mobility, mevcut ulaşım sistemlerinin inovatif yöntemlerle iyileştirilmesini hedeflemektedir. Erişilebilir, güvenli, sürdürülebilir, etkili ve çok modlu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulan EIT Kensel Ulaşım, öncelikli olarak kentlerin ve yerel yönetimlerin bu alandaki stratejilerine ve yol haritalarına destek vermektedir. Ayrıca, kentsel hareketliliği multidisipliner bir bakışla ele alarak yerel yönetimlerin, akademi, STK, araştırma ve sanayi alanlarında yer alan paydaşlarla işbirliği yapmasına aracı olmaktadır. EIT Urban Mobility hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


EIT Kentsel Ulaşım’ın beş stratejik hedefi bulunmaktadır:

  1. Hayat kalitesini artırmak için ulaşımı yeniden şekillendirerek şehir içi alanların değerini artırmak: Vatandaşların katılımında, hareketliliğin geliştirilerek yaşanabilir kentsel alanlar yaratmak;  gerçek ulaşım ihtiyaçlarına cevap vermek ve yenilikçi çözümleri keşfetmek için birliktelik oluşturmak
  2. Eğitim ve öğretim yoluyla yeniliğe teşvik etmek: Sektörler arası, uluslararası, girişimci ve disiplinler arası olan yaşam boyu öğrenme eğitim ve öğretim programları oluşturmak
  3. Kullanıcı merkezli ulaşım hizmetlerini ve ürünlerini entegre etmek: Yeni ve veri odaklı ulaşım hizmetlerinin ve ürünlerinin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını hızlandırırken entegrasyonlarını da sağlamak
  4. Pazar fırsatlarını hızlandırarak Avrupa şehir içi ulaşım iş sektörünün rekabet gücünü artırmak: Yeni iş fikirleri, modelleri ve paydaşlarını hızlandırmak için girişimcilik ekosistemini hedeflemek ve teşvik etmek
  5. Regülasyonların düzenlemesi ve paydaş katılımının sağlanması yoluyla pazarı ve davranış değişimini teşvik etmek: Şehirlerde yeniliklerin önündeki engelleri kaldıran ve herkes için uygun bir çerçeve oluşturan regülasyonlar için aktif bir yaklaşım sağlamak ve teşvik etmek.

 Daha fazla bilgi için EIT Kentsel Ulaşım web sayfası ziyaret edilebilir ve 2021-2027 stratejik planı incelenebilir.

 

EIT Urban Mobility RIS (Regional Innovation Scheme) Hub Türkiye

EIT Urban Mobility RIS Hub Türkiye, Türkiye’de kentsel hareketlilik alanındaki farkındalığın artırılması, yerel ölçekte EIT Urban Mobility girişiminin görünürlüğünün sağlanması ve yerel paydaşların uluslararası EIT Urban Mobility ağına dahil olması için yürütülen bir programdır. 2021 yılında kurulan EIT Urban Mobility RIS Hub Türkiye, Türkiye’de multidisipliner bir yaklaşımla yeni fikirler, yöntemler ve sistemler geliştiren bir topluluk inşa etmek için çalışmakta ve yerel paydaşları yeni kentsel hareketlilik teknolojileriyle bir araya getirmek için çabalamaktadır. EIT UM RIS Hub Türkiye, Fark Labs – Farplas Otomotiv koordinatörlüğünde, Sabancı Üniversitesi ve PwC Türkiye ortaklığı ile yürütülmektedir. EIT UM RIS Hub Türkiye hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Detaylı bilgi için : https://www.eiturbanmobility.eu/

Diğer Bilgiler

Daha fazla bilgi için lütfen EIT Kentsel Ulaşım web sayfasını ziyaret ediniz.

[1] https://eit.europa.eu/eit-community/eit-urban-mobility