Genel Bilgi

Temiz Enerji Geçişi Ortaklığı (Clean Energy Transition Partnership-CETPartnership), temiz enerji geçişini güçlendirmek ve AB'nin 2050 yılına kadar iklim nötr ilk kıta olma hedefine katkıda bulunmak üzere Avrupa içinden ve dışından çok sayıda bölgesel ve ulusal araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik programının bir araya gelmesiyle oluşturulmuş ortak bir girişimdir.

Ufuk Avrupa Programı İklim, Enerji ve Mobilite Kümesi kapsamında desteklenecek olan ve ERA-NET Cofund projelerine benzer biçimde işleyişe sahip olması beklenen CETPartnership kapsamında, ulusal ve bölgesel Ar-Ge, Yenilik ve Teknoloji Geliştirme programından gelen mali kaynaklar bir araya getirilerek, enerji alanı özelinde uluslararası ortak çağrılara çıkılacak ve olumlu değerlendirilen üçüncü taraflara hibe işlemi gerçekleştirilecektir.

CETPartnership, 30 ülkeden, 50 ulusal ve bölgesel Ar-Ge, Yenilik ve Teknoloji Geliştirme programının katkısıyla hayata geçirilmiş olup bu kapsamda 2022-2027 yılları arasında belli periyotlarda ortak çağrıya çıkılması hedeflenmektedir.

2022 ve 2023 yıllarında açılması planlanan iki ortak çağrı için 210 Milyon Avroluk bütçenin bir araya getirilmesi planlamaktadır.

Ufuk Avrupa dönemi ile gelen yenilikler arasında yakın konularda hayata geçirilmiş olan ERA-NET Cofund projelerinin tek bir çatı altında toplanması yer almaktadır. Bu amaçla, CETPartnership ortaklığının temelinde enerji alanında 15 yıllık ulusötesi işbirliği tecrübesine sahip olan farklı ERANET projeleri bulunmaktadır.

Geçiş İnisiyatifleri (Transition Initiatives - TRIs)

CETPartnership altında açılacak olan çağrılar için modüler bir sistem belirlenmiş olup 2022-2027 döneminde her yıl için bir iki aşamalı ortak çağrıya çıkılması öngörülmektedir. Bu kapsamda, Geçiş İnisiyatifi (TRI) denilen proje konsorsiyumu üyesi ülkelerden müteşekkil tematik çalışma grupları kurulmuş ve her TRI'nın kendi modülü özelinde çağrı önerisinde bulunması ve tüm çağrıların bir araya getirilerek ortak bir çağrı duyurusuna çıkılması konusunda mutabık kalınmıştır.


Çağrıya başvuracak olan her kuruluş, yerleşik olduğu ülkenin fonlayıcı kuruluşu tarafından desteklenecektir. Ayrıca, her ülkenin fonlayıcı kuruluşu, uygun gördüğü TRI gruplarını desteklemektedir. TÜBİTAK, 2022 ve 2023 yıllarında yayınlanacak olan çağrılardaki tüm modüllere destek verecektir.  Bu sebeple, çağrı kapsamında Türkiye’den dilediği TRI modülüne başvuruda bulunabilecek olan kuruluşlarımız, proje ortaklarının bulunduğu ülkelerin ilgili modüle destek verip vermediğini teyit etmelidir. Aksi halde desteklenmeyen modülde başvuruda bulunan ortak kendi finansal kaynağı ile projeye dâhil olmak durumunda kalacaktır.

Katılım sağlayan ülke bilgilerine erişmek için lütfen tıklayın.

Flyer için lütfen tıklayınız