Genel Bilgi

Bu ortaklık, temiz hidrojen teknolojileri için Avrupa değer zincirinin geliştirilmesini ve konuşlandırılmasını hızlandıracak, sürdürülebilir, karbondan arındırılmış ve tamamen entegre bir enerji sistemine ve "Avrupa Hidrojen Stratejisi” dokümanda belirtilen hedeflere katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bahse konu yapı, temiz hidrojen üretimi, dağıtımı ve depolanması ve karbon yoğun endüstriler ve büyük çaplı ulaşım sektörünün karbondan arındırılmasına odaklanmaktadır.

Temiz Hidrojen Ortak Girişimi, enerji, ulaşım, bina ve endüstriyel son kullanımlar genelinde pazara hazır gelişmiş temiz hidrojen uygulamalarının geliştirilmesini ve iyileştirilmesini hızlandırmak için Birliğin bilimsel kapasitesini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

İlgili ortaklık temel olarak “Hidrojen Avrupa - Araştırma” ve “Hidrojen Avrupa - Endüstri” bileşenlerinden oluşmaktadır. Hidrojen Avrupa - Araştırma grubuna araştırma kuruluşları ve üniversiteler dahil olabilirken; Hidrojen Avrupa - Endüstri grubuna kar amacı güden KOBİ’ler ve Sanayi kuruluşları dahil olabilmektedir. Ortaklık altında açılacak çağrılarda yer almak için ilgili gruplara üye olmak zorunlu olmamakla birlikte; güçlü konsorsiyumlarda yer almak ve hidrojen stratejisine yön vermek için bu ağa üye olunması önerilmektedir.

Yakıt Pilleri ve Hidrojen teknolojileri Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat önceliklerindendir. 2021-2027 yıllarında geçerli olacak Ufuk Avrupa programı altında bu teknolojilerin büyük kısmı Temiz Hidrojen (Clean Hydrogen) Ortaklığı altında desteklenecektir. Geleceğin düşük karbonlu ekonomisine geçiş kapsamında, Avrupa Birliği'nin ulaşım ve enerji alanlarında büyük bir dönüşüm gerçekleştirme hedefi bulunmaktadır. Yakıt pili ve hidrojen teknolojilerinin enerji ve ulaşım uygulamalarında getireceği yenilikler ile Avrupa’nın enerji, çevre ve ekonomi alanlarında karşılaştığı sorunlara çözüm bulmaya katkı sunması beklenmektedir.

Temiz Hidrojen Ortaklığı Avrupa’da yakıt pili ve hidrojen enerji teknolojileri araştırma, teknoloji geliştirme ve uygulama aktivitelerini destekleyecek olan bir kamu özel ortaklığıdır. Bu teknolojilerin pazara girişi ve potansiyellerini gerçekleştirme hedeflerini hızlandırmak girişimin amaçları içerisindedir. Bunu da girişim tarafından yayınlanan çağrı odaklı program ile gerçekleştirecektir.

Bütçe

1 Milyar Avro AB Katkısı

Çağrı Bilgileri

Çağrılar, Ortaklık altında yayınlanacak çalışma programları ile desteklenmektedir. 2023 Yılı toplam bütçesi 195 Milyon Avro olarak belirlenmiştir.

2023 Yılı Çağrısının yer aldığı Çalışma Programına erişmek için lütfen tıklayınız

Ortaklık sayfası için tıklayınız.

Clean Hydrogen Sekretaryası tarafından 26 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen Bilgi Gününe ilişkin video kaydına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bilgi Günü kapsamında gerçekleştirilen sunumlara erişmek için ise Temiz Hidrojen Ortaklığı sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

 

Diğer Bilgiler

İlgili ortaklık temel olarak “Hydrogen Europe - Research” ve “Hydrogen Europe – Industry” bileşenlerinden oluşmaktadır. Hydrogen Europe - Research'e araştırma kuruluşları ve üniversiteler dahil olabilirken; Hydrogen Europe – Industry grubuna kar amacı güden KOBİ’ler ve Sanayi kuruluşları dahil olabilmektedir.
İlgili ağlara üye olunarak aşağıdaki ayrıcalıklardan faydalanılabilir:

  • Dünya’nın en büyük, güçlü hidrojen ve yakıt pili ağının parçası olma;
  • AB’nin hidrojen planlama sürecinde yer alabilme;
  • Desteklenecek çağrılar özelinde oluşturulacak Çalışma Grupları, Teknik Komiteler, Çalıştaylar ve internet seminerine dahil olma,
  • Hidrojen ve yakıt pili çağrılarına yönelik ağ kurma faaliyetlerinde yer alabilme.

Üyelikler ilgili içtüzüğe buradan ulaşabilirsiniz. 
Hydrogen Europe - Research Grubu sayfası için tıklayınız.
Hydrogen Europe – Industry Grubu sayfası için tıklayınız.
Sunum 

Söz konusu ortaklık hakkındaki gelişmelerin Türkiye'den paydaşlar ile paylaşıldığı Hidrojen İletişim Grubu mail grubuna üye olmak için lütfen ncpenergy@tubitak.gov.tr adresine mail atınız. 

İlgili Küme

Küme 5: İklim, Enerji ve Mobilite