Genel Bilgi

Yenilikçi KOBİ’ler için Avrupa Ortaklığı (The European Partnership on Innovative SMEs) Avrupa Yenilik Ekosistemleri Programı altında oluşturulan ve yenilikçi KOBİ'lerin Ar-Ge, yenilik kapasitelerini ve üretkenliklerini artırmalarına destek olarak onların küresel değer zincirlerine ve yeni pazarlara yerleşmelerine yardımcı olmak üzere oluşturulmuş bir ortaklıktır. Bu ortaklık aşağıdaki üç zorluğun üstesinden gelmek üzere tasarlanmıştır:

  • Yenilikçi KOBİ'lerin küresel değer zinciri piyasalarına erişimlerinin artırmasına yönelik destek olmak
  • Yenilikçi KOBİ'lerin büyümesine ve küresel değer zincirlerine ve yeni pazarlara başarıyla yerleştirilmesine yardımcı olmak
  • Avrupa Araştırma Alanı’nı ve Avrupa’daki yenilik ekosistemlerinin sinerjilerini güçlendirmek

Bu zorlukların üstesinden gelmek üzere ortaklık şunları hedeflemektedir:

  • Eurostars-3 Programı ile, yenilikçi KOBİ'lerin Ar-Ge, yenilik kapasitelerini ve üretkenliklerini artırmalarına yönelik uluslararası işbirliği
  • Avrupa Araştırma Alanı’nı güçlendirmek üzere ortaklığa Eureka ağındaki ulusal fon kuruluşlarının aktif katılımı
  • Innowwide Programı ile, yenilikçi KOBİ'lerin hedef ülkelere yönelik fizibilite projeleri geliştirmeleri

Ortaklık kapsamında tasarlanan Eurostars-3 hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız

Ayrıca, yine bu ortaklık kapsamındaki Innowwide programı hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

Çağrı Bilgileri

Yenilikçi KOBİ’ler için Avrupa Ortaklığı Eurostars-3 ve Innowwide güncel çağrı bilgileri için lütfen tıklayınız.

 

 

İlgili Küme

Avrupa Yenilik Ekosistemleri Sayfası için lütfen tıklayınız.

Eureka hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Yenilikçi KOBİ’ler için Avrupa Ortaklığı Eurostars-3 ve Innowwide bilgilerinin yer aldığı Eureka Türkiye websitesi için lütfen tıklayınız.