Avrupa araştırma altyapıları ortamını geliştirmek, birleştirmek ve optimize etmek, küresel liderliği sürdürmek

Bu hedef kapsamında amaçlar aşağıda verilmektedir.

 • Yeni Nesil Araştırma Altyapıları için  Konsept Geliştirilmesi
 • ESFRI Yol Haritasında yer alan Araştırma Altyapılarının Hazırlık Aşamalarına Destek
 • Araştırma Altyapıları Ekosisteminin Konsolidasyonu
 • Uluslararası Ortaklarla Araştırma Altyapıları özelinde İşbirliğinin Geliştirilmesi
 • Diğer Aktiviteler:
  • ESFRI ve e-IRG oluşumlarına destek sağlanması
  • Dijital ve Uzaktan Altyapı kontrolüne geçiş
  • Uluslararası Konferans düzenlenmesi - Çekya
  • Ulusal İrtibat Noktası Projesi – RICH Services

Bütçe: 80.30 Milyon Avro

Avrupa Araştırma Altyapıları Stratejik Forumu - ESFRI (European Strategic Forum on Research Infrastructures)

ESFRI'nin misyonu, Avrupa'da araştırma altyapıları konusunda politika oluşturmaya yönelik tutarlı ve strateji odaklı bir yaklaşımı desteklemek ve AB ve uluslararası düzeyde araştırma altyapılarının daha iyi kullanılmasına ve geliştirilmesine yol açan çok taraflı girişimleri kolaylaştırmaktır. 2006 yılında ESFRI, yeni nesil pan-Avrupa araştırma altyapılarının inşası ve geliştirilmesi için ilk yol haritasını yayınladı. Yol haritası, 2008, 2010, 2016 ve 2018'de, geniş bir bilimsel alanda Avrupa liderliğini teşvik etmeyi amaçlayan projeleri ve önemli noktaları içerecek şekilde güncellendi. ESFRI 2018 Yol Haritasının yayınlanmasının ardından, ESFRI şimdi Avrupa'daki Araştırma Altyapıları için yeni Yol Haritası, Yol Haritası 2021'e yönelik sürece girmiştir. Bu güncelleme ile ESFRI, önümüzdeki 10-20 yıl için Araştırma Altyapısı eko sistemini tanımlamakta ve yapılandırmaktadır.

Yol Haritası 2021, altı tematik alanda (Enerji, Sağlık ve Gıda, Çevre, Fizik Bilimleri ve Mühendislik, Veri, Bilgi İşlem ve Dijital RI'lar, Sosyal ve Kültürel) yeni Avrupa Araştırma Altyapıları projelerini ve farklı boyut ve kapsamdaki mevcut Araştırma altyapılarını belirleyecektir. ESFRI 2021 yol haritası kapsamında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

ESFRI 2021 Yol Haritası Takvimi

BİLGİ GÜNÜ - 25 Eylül 2019

AÇIK TEKLİF ÇAĞRISI - 25 Eylül 2019

TEKLİF SUNUM - 9 Eylül 2020

KRİTİK SORULAR VE OTURUM DAVETİ - Şubat-Mart 2021

OTURUMLAR- KASIM - Nisan-Mayıs 2021

ESFRI FORUM KARARI - Haziran-Eylül 2021

ESFRI YOL HARİTASI - Ekim-Kasım 2021

ESFRI'ye proje teklifi nasıl sunulur?


Bir teklif, yeterli bir olgunluk düzeyi göstermelidir, yani bir teklif:

 1. Tasarım/fizibilite çalışmasını başarıyla tamamlamış;
 2. İş gerekçesi/teslimat stratejisini planlamış;
 3. Siyasi desteğin kanıtı, yani lider ülke tarafından siyasi Destek İfadesi (Expression of Support) ve en az iki Üye Ülke veya asosye ülkede yer alan araştırma altyapısından sorumlu ulusal bakanlıklar tarafından imzalanmış;
 4. Mali taahhüt kanıtı sağlanmış, yani öncü ülkeden bir yetkili tarafından hazırlık ve uygulama aşamalarına mali olarak katkıda bulunmak için Taahhüt Beyanı,
 5. Başvuran kurumlar arası ve çok taraflı bir mutabakatın iletilmesi, ör. Konsorsiyumda resmi olarak yer alan araştırma kurumları olan çekirdek ortaklar tarafından imzalanan bir Mutabakat Zaptı (MoU).

Özetle,

 1. Koordinatör iseniz, ülkenizden siyasi ve mali destek teyit edilmelidir.
 2. Ortak iseniz, ülkenizden siyasi desteğin onaylanması gerekir. Bu, ulusal delegasyon aracılığıyla sağlanır.