Operasyonel, açık ve FAIR (Bulunabilir, Erişilebilir, Birlikte Çalışabilir, Yeniden Kullanılabilir)bir EOSC (Avrupa Açık Bilim Bulutu) ekosistemi sağlamak

Bu hedef kapsamında amaçlar aşağıda verilmektedir.

 • Açık Bilim çalışmalarını ve dijital olarak yetenekli iş gücünü desteklemek
 • EOSC-Core çalışmaları ve EOSC Hizmetleri
 • FAIR Araştırma Datası için Disipliner/Multidisipliner/Yatay Kullanım Alanları ve Hizmetler
 • FAIR seviyesinin artırılması
 • Datanın FAIR Prensiplerine göre ilk baştan tasarlanması
 • Diğer dijital nesnelerin FAIR Prensiplerine göre oluşturulması
 • Özel konularda destekler
  • Yeni EOSC Ortaklıklarına başlangıç aşamasında destek
  • Bilimsel ya da jenerik bilimsel verilerin EOSC kapsamında Geliştirme, Uyarlama ve Uygulama aşamaları için Uluslararası Standardizasyon çalışmalarına destek

Bütçe: 91,5 Milyon Avro 

Avrupa Açık Bilim Bulutu (EOSC) Ortaklığı