Altyapılar özelinde Araştırma ve eğitimde ağ bağlantısı - sınırlar olmadan işbirliği

Aşağıdaki konularda planlama yapılmaktadır.

 • Çerçeve Ortaklı Anlaşması (FPA) yapılması
  • Avrupa çapında ağ kapasitesinin azami şekilde büyütülmesi
  • İleri hizmetlere olan taleplerin yanıtlanması
  • Önümüzdeki 10 yıl içerisinde dijital bilimler ve hesaplama altyapılarına yönelen paradigma değişikliğine temel oluşturmak
 • FPA amaçlarını adresleyen Özel Hibe Sözleşmesi
  • Bağlantı düzeyi ve işbirliği hizmetlerinde operasyonel mükemmeliyet
  • Kullanıcı tabanının genişletilmesi (Industry-SME)
  • Avrupa Veri Kümelerine erişim
  • Bölgesel ağlar vasıtasıyla uluslararası işbirliği
  • Bölgesel ve Uluslararası bağlantı düzeyi için kapasite ve ekipman yatırımları

Bütçe yatırım odaklı olarak değişken olacaktır.